You are currently browsing the archives for May, 2015.

Skills Cloud – dr.sc. SaÅ¡a Aksentijević

20/05/2015 // Posted in Ostalo  |  Comments Off on Skills Cloud – dr.sc. SaÅ¡a Aksentijević

Sasa skills cloud 18-05-2015 1335

Predavanje – dr.sc. SaÅ¡a Aksentijević, CEIB, Beograd, RS, 22.05.2015.

19/05/2015 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on Predavanje – dr.sc. SaÅ¡a Aksentijević, CEIB, Beograd, RS, 22.05.2015.

22.05.2015. godine pri CEIB-u (Centru za ekonomska istraživanja Beograd, Visoke strukovne Å¡kole za ekonomiju i upravu) , dr.sc. SaÅ¡a Aksentijević održat će jednodnevni seminar na temu “Anti-korupcijska i anti-kriminalna korporativna revizija”.

Detaljniji sadržaj i prijave u zadnji tren moguće su preko Web stranica CEIB-a.

Nešto više detalja i na stranicama NORIPS-a.

Nacrt prijedloga nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti

14/05/2015 // Posted in Legislativa  |  Comments Off on Nacrt prijedloga nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti

Putem sustava e-savjetovanja moguće je pristupiti Javnom savjetovanje o Nacrtu prijedloga  nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti.

Novi članak – Strategija upravljanja ljudskim resursima u prometnim poduzećima

06/05/2015 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on Novi članak – Strategija upravljanja ljudskim resursima u prometnim poduzećima

U koautorstvu s doc.dr.sc. Edvardom Tijanom s Pomorskog fakulteta SveučiliÅ¡ta u Rijeci i Barbarom Marinković u časopisu “Pomorski zbornik” izaÅ¡ao je pregledni rad pod naslovom “Strategija upravljanja ljudskim resursima u prometnim poduzećima”.

Sažetak
Upravljanje ljudskim resursima može se držati strateškom poslovnom funkcijom ukoliko se provodi kroz sustavno organiziranu i praćenu strategiju sukladnu postavljenoj politici. Uspješnost dostizanja postavljenih ciljeva mjeri se putem postavljenih ključnih pokazatelja (indikatora) upravljanja (KPI). Ova poslovna funkcija u prometnim poduzećima nadzire, nadgleda i provodi postavljenu strategiju, no postavljene ciljeve može dostići samo uz suradnju linijskog, funkcionalnog i mrežnog rukovodstva. Pri uspostavljanju sustava upravljanja ljudskim resursima važno je razmotriti činjenicu kako u usmjeravanju i upravljanju zaposlenicima važan čimbenik predstavljaju njihova interna htijenja, stremljenja i osobine koje je vrlo teško izmjeriti i kvantificirati, za razliku od onih karakteristika zaposlenika koje je moguće objektivno mjeriti ili procjenjivati. Takvi subjektivni čimbenici koji nastaju i evoluiraju unutar pojedinih prometnih poduzeća ili većih organizacija mogu se podvesti pod zajednički nazivnik korporativne kulture. Poznavanje obrazaca korporativne kulture od odlučujućeg je značenja za uspješno provođenje korporativne strategije upravljanja ljudskim resursima kroz donesene politike i uz praćenje ključnih pokazatelja performansi.

Ključne riječi: Upravljanje ljudskim resursima, ključni pokazatelji performansi, prometna poduzeća, strategija upravljanja ljudskim resursima, politika upravljanja ljudskim resursima

 

Strategija upravljanja ljudskim resursima u prometnim poduzećima by axyy

Cijena informacija (2014.) – infografika

05/05/2015 // Posted in Ostalo  |  Comments Off on Cijena informacija (2014.) – infografika

Cijena informacija – stalni sudski vjeÅ¡tak za informatiku i telekomunikacije dr.sc. SaÅ¡a Aksentijević