You are currently browsing the archives for February, 2013.

Odluka o prihvatu teme doktorske disertacije – SaÅ¡a Aksentijević

17/02/2013 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

Odluka o Prihvatu Teme Doktorskog Rada – SaÅ¡a Aksentijević by

Predavanje: “IT forenzika”, Beograd, 04-06. travnja 2013., Zemun, Beograd, Republika Srbija (predavač SaÅ¡a Aksentijević)

09/02/2013 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

(preneseno u cijelosti sa stranica www.norips.org, 09.02.2013. godine)

“Beograd 04 – 06. April
Trg Branka Radicevica 2a – Zemun Registracija na obuke

Ciljna grupa: Članovi uprava i izvršni direktori, menadžeri informatike i rukovodioci informacijskom sigurnošću, tehnički specijalisti koji su zaduženi za informacijsku sigurnost

Ciljne grane: Finansije, banke i osiguravajuća društva, korporativni sektor sa strukturiranim i upravljanim sistemom integralne sigurnosti i informacijske sigurnosti, vojska, policija, sudstvo, advokati, državna uprava.

Potrebna predznanja: Osnovno-srednje predznanje

Trajanje:
04 i 05 April 2013,
06. April speijalistički trening ze naftni i energetski sektor

Cena:

– Prisustvo na predavanju 04. i 05. Aprila 45.000 dinara
– Prisustvo na sva tri dana predavanja 53.000 dinara (prisustvo samo na trećem danu 40.000 dinara)

Trening materijali su na DVDu sa snimljenim materijalima u e-obliku i prezentacija hard-copy

Struktura predavanja:

– Predavanja su strukturirana sa interaktivnim učešćem polaznika.
– Case study se sprovodi kao prezentacija slučaja uz zadavanje zadataka učesnicima i analizu rjeÅ¡enja u vidu brainstorminga.

Prvi Dan

1. Pojam forenzike
2. Odnos i razlika između veštačenja i forenzike
3. Temeljni forenzički principi i načela
4. Specifičnosti forenzike informacijskih sustava – uvod
5. Forenzika računalnih mreža
6. Uloga i pozicija forenzike u korporativnoj integralnoj sigurnosti
7. Posao sudskog vještaka i odnos prema korporativnim klijentima
8. Postupanja forenzičara pri nastupu sigurnosnog incidenta u organizaciji („do’s/dont’s)
9. Postupci tijela državne vlasti, policije i državnog odvjetništva (državnog tužilaštva) u kaznenim predmetima
10. Osvrt forenzičara na najčešće sigurnosne propuste u korporativnim okruženjima
11. Specifičnosti forenzičkih postupaka u financijskim institucijama
12. Struktura forenzičkih izvještaja i studija
13. Definicija i zaštita informacijskog kapitala
14. Srednjeročni izazovi forenzike informacijskih sustava: pogled u budućnost

Drugi Dan

15. Forenzika osobnih računala, računalne opreme i serverskih sustava
16. Forenzika sustava dostave usluga „u oblaku“ („Cloud Computing“)
17. Case study Forenzički postupci pri pretrazi osobnog računala
18. Case study Forenzika mobilnih telefona

Treći Dan

Case study: Forenzika informacijskih sustava naftnog i energetskog sektora

Biografija predavača:

Saša Aksentijević rođen je 1975. godine. 1998. godine završava Ekonomski fakultet u Rijeci, Republika Hrvatska, i stiče zanimanje diplomiranog ekonomista, smjer poslovne informatike. 2008. godine magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci stekavši titulu specijalista za inteligentno elektroničko poslovanje sa završnim radom iz područja integralne i informacijske sigurnosti korporacije naftnog i energetskog sektora. 2012. brani prijavu temu doktorske disertacije koja izučava kvantificiranje povrata ulaganja u informacijsku sigurnost.

Po zavrÅ¡etku vojnog roka osniva vlastito poduzeće, a 2001. godine počinje raditi kao konzultant za tehnologije pohrane podataka u riječkoj podružnici njemačke tvrtke “Orchestra”. Krajem 2003. godine zapoÅ¡ljava se u poduzeću Saipem Mediteran Usluge, podružnici talijanske korporacije Saipem – ENI Grupa, na poziciji arhitekta informatičkih tehnologija. Sredinom 2005. godine promoviran je na poziciju rukovoditelja (menadžera) informatičkog odjela odgovornog za informatičko-telekomunikacijske sustave na području djelovanja poslovne jedinice konstrukcije i inženjeringa u glavnom riječkom uredu te laboratoriju „Torpedo“. Početkom 2006. godine dodatno je imenovan na poziciju CISO, odnosno rukovoditelja informatičke sigurnosti. Početkom 2007. godine postaje koordinator ovlaÅ¡tenika poslodavca za poslove zaÅ¡tite na radu. Sredinom 2011. godine promoviran je u senior menadžera informacijskih sustava.

Uz navedeni posao, obavlja ugovorne poslove konzultanta iz područja korporativnog upravljanja i poslovne strategije, imenovan je asistentom na Pomorskom fakultetu u Rijeci te radi kao sudski vještak u drugom četverogodišnjem menovanju, te svakodnevno surađuje s državnim tužilaštvom, policijom i sudovima.

Tokom radne karijere, stekao je viÅ¡e profesionalnih certifikata te je od 2003. do 2012. pohaÄ‘ao niz formacijskih tečajeva iz područja voÄ‘enja tima i projekata, korporativnih financija, komunikacije, izvjeÅ¡tavanja i multikulturalne suradnje pri ENI University, Milano, Italija. Vlada engleskim, njemačkim i talijanskim jezikom. Pisac je znanstvenih i stručnih članaka iz područja informatičkog menadžmenta, računalne forenzike, upravljanja ljudskim resursima i zaÅ¡tite na radu te predaje na meÄ‘unarodnim konferencijama kao gost-predavač.”

Prijava rada za konferenciju MIPRO 2013.

02/02/2013 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

Od 20. do 24. svibnja 2013. godine u Opatiji, u kongresnom centru Grand hotela Adriatic i hotelu Admiral održat će se 36. meÄ‘unarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku “MIPRO 2013”. Na tu konferenciju u okviru sekcije DE (“Digital Economy”) prijavljen je rad pod naslovom “Information Security Cost Management in Offshore SMB ICT Companies”.

Nakon Å¡to rad bude prezentiran na konferenciji, bit će objavljen zajedno s prezentacijom na ovim stranicama, u sekciji “Radovi“.