ICT sigurnost

Najčešća vansudska vještačenja informacijske sigurnosti odnose se na upravljanje informacijskom sigurnošću, oporavak od katastrofe i kontinuitet poslovanja.

 • vjeÅ¡tačenje provedbe korporativnih pravila informacijske sigurnosti (standardi, smjernice, radne upute)
 • vjeÅ¡tačenje interne sukladnosti s politikama informacijske sigurnosti
 • vjeÅ¡tačenje interne provedbe norme ISO 27001:2005
 • vjeÅ¡tačenje značajki upravljanja informatičkom i telekomunikacijskom imovinom
 • vjeÅ¡tačenje prijetnji po informatičku i telekomunikacijsku imovinu
 • vjeÅ¡tačenje iskoriÅ¡tenih ranjivosti
 • vjeÅ¡tačenje rizika
 • vjeÅ¡tačenje sigurnosnih propusta
 • vjeÅ¡tačenje sigurnosnih incidenata
 • vjeÅ¡tačenje računalnih mreža i sustava (LAN, WAN, Intranet, Extranet)
 • vjeÅ¡tačenja aplikativnih sustava, aplikacija i baza podataka (b2b, CRM sustavi)
 • vjeÅ¡tačenje Web hosting sustava
 • vjeÅ¡tačenje sustava skladiÅ¡tenja podataka (datawarehouse) i sustava za podrÅ¡ku odlučivanju (DSS)
 • vjeÅ¡tačenje ponaÅ¡anja protumjera (primjenjenih kontrola) u slučaju sigurnosnih incidenata
 • vjeÅ¡tačenje ponaÅ¡anja zaposlenika pri koriÅ¡tenju računalnih i telekomunikacijskih sustava
 • vjeÅ¡tačenje koriÅ¡tenja i efikasnosti operativnih postupaka pri sigurnosnom propusti ili katastrofi
 • vjeÅ¡tačenje ponaÅ¡anja sustava i zaposlenika kod oporavka od katastrofe
 • vjeÅ¡tačenje sustava integralne korporativne sigurnosti
 • vjeÅ¡tačenje svih značajki procesa osiguranja kontinuiteta poslovanja
 • vjeÅ¡tačenje sukladnosti sa zakonskim propisima koji reguliraju materiju informacijske sigurnosti