Fizičke osobe

Fizičke osobe mogu zatražiti vansudska vještačenja prije postupanja u parnicama ili kao potporu odlučivanju tijekom procesnih postupaka. Česti slučajevi na koje se nailazi u praksi su sljedeći:

  • vještačenje aspekata korištenja aplikacija na osobnim računalima i mobilnim telefonskim uređajima
  • vještačenje slučajeva dječje i maloljetničke pornografije na računalnom sustavu ili mreži
  • vještačenje u slučajevima dialera i posljedica napada trojanaca, virusa, spyware-a i malware-a na korisnička računala
  • vještačenje štete na osobnim računalima
  • vještačenje izvornosti poruka elektroničke pošte
  • vještačenje računalne i telekomunikacijske opreme te programske podrške u okviru brakorazvodnih parnica