Fizičke osobe

Fizičke osobe mogu zatražiti vansudska vještačenja prije postupanja u parnicama ili kao potporu odlučivanju tijekom procesnih postupaka. Česti slučajevi na koje se nailazi u praksi su sljedeći:

  • vjeÅ¡tačenje aspekata koriÅ¡tenja aplikacija na osobnim računalima i mobilnim telefonskim ureÄ‘ajima
  • vjeÅ¡tačenje slučajeva dječje i maloljetničke pornografije na računalnom sustavu ili mreži
  • vjeÅ¡tačenje u slučajevima dialera i posljedica napada trojanaca, virusa, spyware-a i malware-a na korisnička računala
  • vjeÅ¡tačenje Å¡tete na osobnim računalima
  • vjeÅ¡tačenje izvornosti poruka elektroničke poÅ¡te
  • vjeÅ¡tačenje računalne i telekomunikacijske opreme te programske podrÅ¡ke u okviru brakorazvodnih parnica