You are currently browsing the archives for December, 2013.

Početak rada novog poduzeća od 01.01.2014. – Aksentijević vjeÅ¡tačenje i savjetovanje, d.o.o.

31/12/2013 // Posted in Ostalo  |  No Comments

Aksentijević vještačenje i savjetovanje, d.o.o.

Aksentijević vještačenje i savjetovanje, d.o.o.

Poštovani kolege, klijenti i prijatelji,

Želim Vas obavijestiti kako od 1.1.2014. godine počinje s radom poduzeće Aksentijević vještačenje i savjetovanje, d.o.o.

Poduzeće je posebno registrirano za pravne djelatnosti vještačenja te poslovno savjetovanje, i obavljati će iste djelatnosti koje su bile u fokusu mog interesa u zadnjih šest godina, a to su:

 • vjeÅ¡tačenja, procjene, studije, elaborati i voÄ‘enje projekata iz područja informatike i telekomunikacija
 • savjetovanje rukovodstva iz područja korporativnog upravljanja, informacijske i integralne sigurnosti te upravljanja ljudskim resursima
 • edukacija, seminari i predavanja iz odabranih područja

Pozivam Vas da se s detaljima usluga upoznate pristupom na Internet stranicu na adresama:

www.aksentijevic-vjestacenje-savjetovanje.hr ili www.ict-forensics-consulting.com

Stranica vjestak-informatika.com i dalje će biti osvježavana te preuzima funkciju bloga poduzeća.

Uz poštovanje,

Saša Aksentijević

Dio rezultata istraživanja doktorske disertacije – SaÅ¡a Aksentijević – Upravljanje informacijskom sigurnošću u malim i srednjim poduzećima u Republici Hrvatskoj

24/12/2013 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

U prvom kvartalu 2013. godine u okviru izrade doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci provedeno je znanstveno istraživanje stanja poslovne funkcije informacijske sigurnosti u malim i srednjim poduzećima u Republici Hrvatskoj. Rezultati su prezentirani sredinom rujna pred povjerenstvom na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, te su prihvaćeni.

S ovih stranica moguće je preuzeti prvi dio prezentacije koji se odnosi na konkretne anketne rezultate (u drugom dijelu koji još nije javno raspoloživ nalaze se ekonometrijska analiza, regresijske jednadžbe i prijedlog novog modela).

Anketirano je 347 malih i srednjih poduzeća što rezultate čini pouzdanim u intervalu od 95 % (+- 5 %) u odnosu na ukupan broj malih i srednjih poduzeća u RH. Istraživanje ne obuhvaća obrte, trgovce-pojedince, OPG, udruge i slično.

Prema postavljenom modelu koji na pet razina funkcionalnosti može imati ukupnu (maksimalnu, teoretsku) vrijednost 96 (kada bi poduzeće imalo implementirane sve značajke informacijske sigurnosti), u RH je dostignuta razina od 19 do 21.

Nadalje, postavljene su i dokazane dvije regresijske jednadžbe. 84,3 % u varijanci zavisne varijable Y:Ukupna razina funkcionalnosti informacijske sigurnosti može se pripisati četiri nezavisne varijable:

 • 1: Mjera zrelosti funkcije operativnog upravljanja IS
 • 2: Mjera dostignute razine poÅ¡tivanja zakonskih propisa, politika i najboljih standarda IS
 • 3: Mjera uključenosti i posvećenosti rukovodstva poduzeća postizanju strateÅ¡kih ciljeva IS
 • 4: Mjera percepcije posljedica nastupa informacijsko-sigurnosnih incidenata u poduzeću po imidž i poslovni rezultat poduzeća

Multinomna logistička regresija binomnih varijabli pokazuje kako za identificiranu zavisnu varijablu Y: Upravljenje informacijskom sigurnošću je strateška poslovna funkcija, postoje četiri varijable koje su dobri prediktori:

 • 1: Uveden sustav praćenja zakonskih zahtjeva
 • 2: Uspostavljen sustav upravljanja IS
 • 3: Uveden sustav operativnih mjera IS
 • 4: KoriÅ¡tenje kvantitativnih metoda pri odlučivanju

Zanimljivo je da posjedovanje ISO 9001 certifikata nije prediktor za ovu zavisnu varijablu.

Istraživanjem je dobiveno dosta zanimljivih pokazatelja koji potvrđuju postavljenu hipotezu, a koje je moguće iščitati iz grafova i dodatne analize.

Rezultate istraživanja koji se odnose na anketni dio možete preuzeti s ove poveznice.

U nastavku se nalazi i rješenje o imenovanju povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije u sastavu prof.dr.sc. Velimir Srića, prof.dr.sc. Zvonko Čapko (mentor) i prof.dr.sc. Marina Čičin-Šain.

Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada – SaÅ¡a Aksentijević

Doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci

16/12/2013 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

Izjava na Facebooku

Seminari u Beogradu – 05. i 06. prosinac 2013. godine

04/12/2013 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

U organizaciji NORIPS-a, u Zemunu se 05. i 06. prosinca 2013. godine održavaju dva cjelodnevna seminara:

1. 05.12.2013. – Korporativno upravljanje integralnom sigurnošću

2. 06.12.2013. – StrateÅ¡ka analiza korporativnog upravljanja poslovnom funkcijom informatike

Prezentacije od oba dana mozete skinuti odavde.