You are currently browsing the archives for June, 2013.

ALARP princip

24/06/2013 // Posted in ICT sigurnost  |  No Comments

ALARP princip - stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije Saša Aksentijević

ALARP princip - stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije Saša Aksentijević

Predavanje – mag. oec. SaÅ¡a Aksentijević, univ. spec. oec., stalni sudski vjeÅ¡tak – NORIPS, Zemun, Beograd, 01. i 02.07.2013. godine

19/06/2013 // Posted in Ostalo, ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

Dana 01. i 02.07.2013. godine održat će se jednodnevni seminari u organizaciji NORIPS-a u Zemunu, Beograd, Republika Srbija, u trajanju od 9-17h, oba dana, u hotelu “Vila Akacija”.

Teme predavanja su (detalji se mogu vidjeti na pripadajućim poveznicama):

01.07.2013. godine – ICT governance
02.07.2013. godine – Korporativno upravljanje integralnom sigurnošću

Imenovanje stručnog povjerenstva – obrana prikaza prethodnih rezultata istraživanja doktoranda – SaÅ¡a Aksentijević

04/06/2013 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za obranu prikaza prethodnih rezultata istraživanja doktoranda Saše Aksentijevića. Obrana je zakazana za 19.06.2013. godine u 12.00h.

Odluka-Aksentijević-Prikaz prethodnih rezultata istraživanja – doktorska disertacija