Vještačenja

VjeÅ¡tačenje je skup stručnih poslova koje obavlja stručnjak – vjeÅ¡tak. Ono se provodi radi utvrÄ‘ivanja ili dodatnog pojaÅ¡njenja odreÄ‘ene činjenice, a u skladu sa zadatkom vjeÅ¡tačenja.

Temeljni dijelovi svakog vještačenja su uvodni dio, vještački nalaz i vještačko mišljenje.

Vještak svoj nalaz i mišljenje izrađuje u pisanom obliku.

Nakon što dobije nalaz i mišljenje vještaka sud ga je ovlašten i dužan ocijeniti kao i svaki drugi dokaz.

Ovisno o naručitelju, vještačenja se mogu podijeliti u dvije temeljne skupine:

  1. Sudska vještačenja
  2. Vansudska vještačenja

Ponekad se, neopravdano, u praksi mogu čuti za ponovljenja vjeÅ¡tačenja izrazi “nadvjeÅ¡tačenja” odnosno “supervjeÅ¡tačenja” koji su metodoloÅ¡ki neispravni i hrvatska pravna znanost i praksa ih ne poznaju. Hijerarhijski gledano, sva su vjeÅ¡tačenja u meÄ‘usobno ravnopravnom odnosu i ne postoje “podreÄ‘ena” niti “nadreÄ‘ena” vjeÅ¡tačenja, postupci niti vjeÅ¡taci.

Sva vještačenja izrađuju se u skladu s etičkim kodeksom sudskih vještaka koji možete preuzeti ovdje.