You are currently browsing the archives for January, 2015.

Agencija za zaštitu osobnih podataka

30/01/2015 // Posted in Legislativa  |  Comments Off on Agencija za zaÅ¡titu osobnih podataka

Agencija za zaÅ¡titu osobnih podataka je pravna osoba s javnim ovlastima, koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrÄ‘enih Zakonom o zaÅ¡titi osobnih podataka (“Narodne novine”, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 – pročišćeni tekst.)

Više o djelatnosti, ustrojstvu i rukovođenju Agencijom možete saznati pristupom ovoj poveznici. U slučaju sumnje na kršenje prava, Agenciji se može uputiti upit korištenjem ovog obrasca.

Početnoj stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka možete pristupiti putem ove poveznice.

U nastavku možete pogledati promotivni spot Agencije.

Pojam opće nadležnosti – univerzalne jurisdikcije

06/01/2015 // Posted in Legislativa  |  Comments Off on Pojam opće nadležnosti – univerzalne jurisdikcije

Pojam opće nadležnosti (univerzalne jurisdikcije, eng. “universal jurisdiction”) se nalazi u srcu postupaka koji se tiču računalne forenzike i istrage kibernetičkog kriminala (eng. “cybercrime”). Za očekivati je kako će navedeni koncept biti nit vodilja pri kreiranju novih zakonskih propisa i transnacionalne legislative koja regulira područje informatičkog kriminala.

U nastavku se nalazi zanimljiv rad autorice Maje Munivrane koji problematizira navedenu tematiku.

Univerzalna jurisdikcija