You are currently browsing the archives for November, 2014.

Hrvati i dječja pornografija

20/11/2014 // Posted in Legislativa  |  Comments Off on Hrvati i dječja pornografija

Danas se u medijima pojavio kraći, prilično zbrkani (press clipping?) članak u kojemu se navodi kako je “Hrvatska deveta u svijetu po guglanju riječi “porn”, a sve je više i dječje pornografije”. Tom članu možete pristupiti putem ove poveznice.

Iako naslov zasigurno ukazuje na neku vrlo “alarmantnu” pojavu, u stručnim krugovima je dobro poznata činjenica kako otprilike trećinu cjelokupnog Internet prometa čini upravo sadržaj (prijenos Internet stranica, preuzimanje sadržaja i video streaming) koji je vezan uz pornografiju. Zanimljivo je kako dodatnih 15 % prometa čini isti takav sadržaj vezano uz – mačke. U svakom slučaju je nejasan prijelaz koji se u tekstu čini od pretraživanja pornografskih sadržaja (što nije kažnjivo djelo a vjerojatno niti osobito zabrinjavajuća pojava) ka pretraživanju i manipulaciji sadržajem koji je vezan uz dječju pornografiju, što je pak kazneno djelo zapriječeno odgovarajućim člancima Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Stavljanjem ove dvije činjenice u neposredni slijed kao da se stvara dojam da pretraživanje pornografije koje je, eto, tako prevalentno u Republici Hrvatskoj automatski znači indikator kako se često pristupa i sadržajima dječje pornografije te samim time čine kaznena djela, te kako je taj povezani kompleks implicitno “nepoželjnih” pojava u stalnom porastu. Ovakvim analizama uvijek treba pristupiti kritički i uz odmak, provjeriti izvore te onda izvesti vlastite zaključke, po mogućnosti uz pomoć instrumentarija deskriptivne statistike.

Člankom se dodatno implicira kako je u hrvatskom društvu pretraživanje Interneta u potrazi za pornografijom nešto što je izvanredno ili natprosječno često prisutno u odnosu na druge države. Iako je podatke uvijek moguće “izmučiti” na način da podupru nečiju hipotezu, u nastavku se korištenjem alata Google Trends analizira pretraživanje pojma “porn” u pet država – Republika Hrvatska, Italija, Njemačka, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države, i to u zadnjem desetljeću. Pomicanjem strelice miša po krivulji moguće je očitati vrijednosti u odgovarajućim točkama za sve države koji ukazuju na to koliko postotaka od ukupnih Google pretraživanja u pojedinoj državi otpada na pojmove u kojima se pojavljuje riječ “porn”. Pritom treba imati na umu da Google pretraživanja čine od 80 do 95 % svih pretraživanja na Internetu, ovisno o tome o kojoj se državi radi, tj. da se navedeni podaci odnose se samo na Google-ov pretraživač te da broj pretraživanja nije isto što i ukupan generirani Internetski promet. Iako se situacija mijenja iz godine u godinu, hrvatsko društvo ne pretražuje pojam “porn” više od referentnih država. Direktnom analizom na sustavu Google Trend koja se ovdje ne citira zbog sažetosti članka, ukoliko se analiziraju trendovi porasta pretraživanja pojedinih pojmova, moguće je zaključiti kako su svi oni koje ističe Googleov sustav vezani uz općenitu, a ne dječju pornografiju.

U nastavku se izlistavaju slični grafovi za isti panel država u potragama za pojmovima “preteen”, “preteen sex” i “preteen porn” koji se najčešće u praksi mogu povezati uz pretraživanje Interneta za dječjom i maloljetničkom pornografijom.

Pojam “preteen”:
Pojam “preteen sex”:

Opseg podataka je previše malen, tako da nije uopće bilo moguće generirati grafikone.

Pojam “preteen porn”:

Kao što se vidi iz grafikona,  moguće je zaključiti kako je dramatično opao broj pretraživanja pojma “preteen” korištenjem pretraživača Google, te u zadnjih godinu dana u Republici Hrvatskoj ono čini 3-4 % ukupnog broja pretraživanja dok pretraživanje pojmova “preteen porn” i “preteen sex” čine (zaokruženo) 0 % svih takvih pretraživanja, tj. Googleova analitika ih ne bilježi iz jednostavnog razloga što ih nema, ili je previše malo navedenih pretraživanja. Pritom je potrebno napomenuti kako pretraživanje pojma “preteen” i “preteen porn” nikako samo po sebi ne indicira pretraživanje dječje pornografije, već može biti i dijelom legitimnih pretraživanja, a osobito prvi pojam (npr. u slučaju znanstvenih istraživanja, medicine i sl.) Nadalje, korištenje pretraživača je vjerojatno najrjeđi način potrage za ovakvim sadržajima jer se njima u praksi daleko češće pristup na druge načine koje pretraživači Interneta ne bilježe.

Korištenjem ove vrlo grube analize moguće je zaključiti kako su rezultati vezani uz Hrvatsku pa i trendovi vjerojatno upravo obrnuti od onih koje bi neinformirani čitatelj mogao iščitati iz citiranog članka, osim činjenice da pretraživanje općenitog pornografskog sadržaja nije kažnjivo u Republici Hrvatskoj. No, valja napomenuti kako je zaista moguće da je sve više otkrivenih kaznenih djela koja se tiču dječje pornografije, što samo djelomično može biti korelirano s pretraživanjem Interneta za pojmovima koji mogu biti povezani uz sadržaje koji se tiču dječje pornografije ali bi zasigurno postojali veliki problemi da se uspostavi korelacija a kamoli kauzalitet s pretraživanjem Interneta za općim pornografskim sadržajem. Osim toga, kaznena djela iz ove domene nisu vezana samo uz Internet, već se mogu počiniti i direktnim snimanjem takvih sadržaja.

Nažalost, senzacionalističko prikazivanje ove tematike u medijima više je uobičajena praksa nego iznimka a za pravi pregled situacije najbolje je posegnuti za kvantitativnim pokazateljima.

Objava dva nova znanstvena članka koautora dr.sc. Saše Aksentijevića – područja simulacija i upravljanja ljudskim resursima

01/11/2014 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on Objava dva nova znanstvena članka koautora dr.sc. Saše Aksentijevića – područja simulacija i upravljanja ljudskim resursima

Do kraja 2014. godine, u koautorstvu dr. sc. Saše Aksentijevića trebala bi biti objavljena dva članka u različitim hrvatskim znanstvenim časopisima.

Prvi članak bit će naslovljen “Seaport cluster labour cost reduction – a modeling approach”, a radi se o izvornom znanstvenom članku. U okviru istraživanja, autori su modelirali proces administrativnog prijema broda u hrvatske morske luke, procijenili vezani trošak rada svih dionika, te po reinženjeringu procesa procijenili moguće uštede. Ovaj članak nalazi se u fazi recenzije.

Drugi članak dovršen je danas. Radi se o znanstvenom članku koji će vjerojatno biti kategoriziran kao pregledni rad pod naslovom “Human resource management strategy in logistic companies”. U članku će biti obrađena tematika upravljanja ljudskim resursima u prometnim i logističkim poduzećima, značajke i načini korištenja politike i strategije upravljanja ljudskim resursima te metrika mjerenja uspješnosti tih aktivnosti.

Po objavi će oba članka biti objavljena i na ovim Internet stranicama, u sekciji “Radovi“.