You are currently browsing the archives for November, 2018.

Predavanje doc.dr.sc. SaÅ¡e Aksentijevića “Razvojne faze projekta – od ideje do finalnog proizvoda”, HUB385, Zagreb, 26.11.2018.

25/11/2018 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on Predavanje doc.dr.sc. SaÅ¡e Aksentijevića “Razvojne faze projekta – od ideje do finalnog proizvoda”, HUB385, Zagreb, 26.11.2018.

U coworking prostoru HUB385 u Zagrebu 26.11.2018. bit će održana radionica PROCJENA INOVACIJSKE POLITIKE koja će se održati u sklopu Strateškog projekta za podršku i uspostavu Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi sufinanciranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Korisnik projekta je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a partner Hrvatska gospodarska komora. Radionica se organizira uz pomoć Zajednice izvršitelja – Area Science Park, Trst, Italija i Notitia d.o.o., Zagreb.

U okviru te radionice, doc.dr.sc. SaÅ¡a Aksentijević će u 11h održati tematsko predavanje naslovljeno “Razvojne faze projekta – od ideje do finalnog proizvoda”.

Po dovrÅ¡etku radionice, prezentacija će biti objavljena u sekciji pod “Radovi“.

Radionica “VREDNOVANJE I PROVEDBA ISTRAŽIVAÄŒKO-RAZVOJNIH PROJEKATA” održana u Green Gold / Zagreb

25/11/2018 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on Radionica “VREDNOVANJE I PROVEDBA ISTRAŽIVAÄŒKO-RAZVOJNIH PROJEKATA” održana u Green Gold / Zagreb

22. i 23.11.2018. u organizaciji Wyg savjetovanja u Green Goldu/Zagreb, održana je radionica pod naslovom “VREDNOVANJE I PROVEDBA ISTRAŽIVAÄŒKO-RAZVOJNIH PROJEKATA”. Radionica je održana za dvije grupe polaznika Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije HAMAG-BICRO, a tijekom radionice predstavljen je i priručnik napisan za Sektor za bespovratne potpore – Istraživanje, razvoj i inovacije, Službu za praćenje provedbe projekata i Službu za vrednovanje i ugovaranje projekata tog sektora, te njihove odjele.

U nastavku se donosi sadržaj priručnika.

SADRŽAJ PRIRUČNIKA

POJMOVNIK
1. Uvod
2. Terminologija područja istraživanja, razvoja i inovacija
2.1 Inovacija i izum
2.2 Istraživanje i razvoj
2.3 Transfer tehnologije
2.4 Kriteriji poticanja istraživanja i razvoja
2.5 Faze projektnog razvoja – od ideje do zavrÅ¡nog proizvoda
2.6 Istraživačko-razvojni projekti Hamag-Bicra i upotreba TRL razdiobe
2.7 Vrste istraživanja
2.7.1 Temeljno istraživanje
2.7.2 Primijenjeno istraživanje
2.7.3 Industrijsko istraživanje
2.7.4 Eksperimentalni razvoj
2.7.5 Razvojno istraživanje
3. Formalni izvori metodologije provedbe i praćenja istraživačko-razvojnih projekata
3.1 OECD metodologija prikupljanja statističkih podataka o istraživanju i razvoju (Frascati priručnik)
3.2 Pregled metodologije Oslo priručnika: prikupljanje i interpretacija statističkih informacija o inovacijama
3.3 Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014.(“GBER izuzeća“)
3.4 Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3)
3.5 Proračuni istraživačko razvojnih projekata
3.6 Sigurnost projektnih informacija
4. Pregled programa iz područja istraživanja, razvoja i inovacija
4.1 Program provjere inovativnog koncepta (PoC)
4.2 Inovacije novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (INMSP)
4.3 Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (KIP)
4.4 Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI)
4.5 Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte
4.6 Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća (RAZUM)
4.7 Program za istraživanje i razvoj (IRCRO)
4.8 Podrška Uredima za transfer tehnologije (UTT)
4.9 EUROSTARS
4.10 EUREKA
4.12 SME Instrument
4.13 Inovacijski vaučeri za MSP-ove
5. Izazovi povezani uz istraživačko-razvojnu i inovacijsku fazu puta proizvoda prema tržištu
5.1 Dionici
5.1.1 Prijavitelj/projektni partner
5.1.2 Znanstveno-istraživačka ustanova
5.1.3 HAMAG-BICRO
5.1.4 Tehnički evaluator/tehničko-poslovni savjetnik
5.2 Vrednovanje istraživačko-razvojnih projekata za njihovu uspješnu provedbu
5.3 Uloga i značaj poslovno-financijskog vrednovanja u ocjeni istraživačko-razvojnih projekata
5.3.1 Upravljanje istraživačko-razvojnim projektima tijekom provedbene faze
5.3.2 Sadržaj, značaj i metodologija izrade periodičnih izvješća
5.4 Rizik uspješnosti ostvarenja istraživačko-razvojnog projekta
6. Popis korištenih izvora