You are currently browsing the archives for January, 2012.

Novi pristupni rad s doktorskog studija

23/01/2012 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

Novi pristupni rad s doktorskog studija bavi se problematikom procjene kapitalnih ulaganja u sustave upravljanja informacijskom sigurnošću. Evaluiraju se, primjenjuju i komentiraju metode AHP, linearno i nelinearno programiranje, simulacije (Monte Carlo metoda), te klasične metode analize ekonomskog i financijskog toka. Ovaj pristupni rad napisan je kao pristupni rad za predmet Odabrane teme iz poslovne ekonomije a mentor pri izradi bila je prof. dr.  sc. Mira Dimitrić, kojoj se ovim putem zahvaljujem. Proračunske tablice korištene pri pisanju rada raspoložive su na upit. Rad je mali doprinos siromašnom portfoliu kvantitativnih metoda koje se u praksi koriste za procjenu efikasnosti ulaganja u sustave upravljanja informacijskom sigurnošću u korporativnoj praksi.

Ujedno, ovim radom je zaokruženo pisanje svih šest pristupnih radova i polaganje svih ispita na doktorskom studiju Poslovne ekonomije. Sada preostaju druge obveze vezano uz sudjelovanje u nastavi, pisanje i objavu znanstvenih članaka, sudjelovanje na konferencijama s međunarodnom recenzijom i pisanje te obranu doktorske disertacije.

KORIÅ TENJE EKONOMSKIH I FINANCIJSKIH KRITERIJA PRI ODLUÄŒIVANJU O INVESTIRANJU U SUSTAVE UPRAVLJANJA INFORM…

Kako Internet može prestati postojati?

01/01/2012 // Posted in ICT tehnologije  |  No Comments

Stariji od nas sigurno se sjećaju da je postojao svijet prije Interneta i mobilnih komunikacija. Mlađima je to vjerojatno teško, ako ne i nemoguće shvatiti ili zamisliti.

Postavlja se pitanje – je li moguće da Internet prestane postojati?

Ovaj članak daje deset vrlo realnih mogućih scenarija uslijed kojih je moguće da Internet kakav poznajemo prestane postojati.