Korporacije

Korporativno upravljanje informatikom i telekomunikacijama zbog kompleksnosti i izloženosti okolišu (druge tvrtke, korisnici usluga, državna tijela) često ima potrebu za vansudskim vještačenjima. Najčešći slučajevi u praksi su sljedeći:

  • vjeÅ¡tačenje procesa upravljanja informatikom i telekomunikacijama
  • vjeÅ¡tačenje značajki organizacijskih komponenti funkcije upravljanja informatikom i telekomunikacijama
  • vjeÅ¡tačenje značajki primjene organizacijskih obrazaca (COBIT, ITIL)
  • vjeÅ¡tačenje provedbe strateÅ¡kih smjernica Uprave u upravljanju informatičkom funkcijom
  • analitičko vjeÅ¡tačenje rada službe upravljanja informatikom i telekomunikacijama, po zadatku
  • vjeÅ¡tačenje sadaÅ¡nje vrijednosti korporativnih informacijskih sustava
  • vjeÅ¡tačenje i procjene ulaganja u održavanje i nadogradnju korporativnih informacijskih sustava
  • vjeÅ¡tačenje portfelja i dodane vrijednosti informatičkih projekata
  • vjeÅ¡tačenje nalaza interne i eksterne revizije
  • vjeÅ¡tačenje sukladnosti sa zakonskim propisima koji reguliraju tematiku informatike i telekomunikacija