Korporacije

Korporativno upravljanje informatikom i telekomunikacijama zbog kompleksnosti i izloženosti okolišu (druge tvrtke, korisnici usluga, državna tijela) često ima potrebu za vansudskim vještačenjima. Najčešći slučajevi u praksi su sljedeći:

  • vještačenje procesa upravljanja informatikom i telekomunikacijama
  • vještačenje značajki organizacijskih komponenti funkcije upravljanja informatikom i telekomunikacijama
  • vještačenje značajki primjene organizacijskih obrazaca (COBIT, ITIL)
  • vještačenje provedbe strateških smjernica Uprave u upravljanju informatičkom funkcijom
  • analitičko vještačenje rada službe upravljanja informatikom i telekomunikacijama, po zadatku
  • vještačenje sadašnje vrijednosti korporativnih informacijskih sustava
  • vještačenje i procjene ulaganja u održavanje i nadogradnju korporativnih informacijskih sustava
  • vještačenje portfelja i dodane vrijednosti informatičkih projekata
  • vještačenje nalaza interne i eksterne revizije
  • vještačenje sukladnosti sa zakonskim propisima koji reguliraju tematiku informatike i telekomunikacija