Konzultantske usluge

Konzultant za informacijske i telekomunikacijske tehnologije je profesionalac koji pruža savjetovanje u određenom području ICT tehnologija. Konzultanti posjeduju široko i sveobuhvatno poznavanje područja u kojemu djeluju. Temeljni razlog zbog kojega velike organizacije angažiraju konzultante je fleksibilnost: klijenti na taj način uspostavljaju odnos sa stručnjakom koji ima visoki nivo poznavanja predmetne materije bez obveze zadržavanja te osobe u svojoj organizaciji, imaju mogućnost bolje kontrole troškova i usmjeravanja njihovih aktivnosti na strogo fokusirano područje. Angažman konzultante obično je orijentiran projektno, tj. odnosi se na određeni vremenski period unutar kojega je potrebno postići unaprijed definirane ciljeve.

Za sva područja za koja vjeÅ¡tak može izraÄ‘ivati miÅ¡ljenja, zasigurno je meritoran raditi i u svojstvu konzultanta. No, pritom je važno istaknuti kako zbog izbjegavanja sukoba interesa vjeÅ¡tak nije i ne može biti savjetodavac u slučajevima za koje je vrÅ¡io stručna sudska ili vansudska vjeÅ¡tačenja – vjeÅ¡tak uvijek mora zadržati profesionalnu distancu neovisno o modusu angažmana.

Područja posebne ekspertize:

Informacijska sigurnost (IS)

  • izrada planova i politika IS
  • prilagodba korporativne politike upravljanja IS sustavu ISO 9001:2000
  • revizija tehničke i organizacijske sigurnosti informacijskih sustava
  • savjetovanje pri odabiru tehničkih rjeÅ¡enja informacijskih sustava
  • savjetovanje pri uvoÄ‘enju sustava ISO 27001:2005

Integralna korporativna sigurnost (funkcija CSO)

Izrada, provođenje i revizija planova oporavka od katastrofe i kontinuiteta poslovanja

Korporativno upravljanje informatikom i telekomunikacijama (ICT governance)

  • organizacija sektora upravljanja informatikom i telekomunikacijama
  • izrada i provoÄ‘enje proračuna ICT odjela (capex/opex)
  • primjena obrazaca COBIT i ITIL
  • upravljanje i razvoj ljudskih resursa