Sudski vještaci

Stalni sudski vještak je vrhunski stručnjak odabran od strane suda s liste sudskih vještaka kako bi mu pomogao neovisnim i stručnim mišljenjem u skladu sa zadatkom vještačenja. Pravilnik propisuje niz uvjeta koje mora ispuniti kandidat za stalnog sudskog vještaka među kojima su najvažniji:

  1. obrazovanje
  2. dokazano višegodišnje iskustvo na poslovima iz područja za koje aplicira
  3. izvršena stručna obuka
  4. stalno usavršavanje
  5. zdravstvena sposobnost
  6. osiguranje od profesionalne odgovornosti obavljanja posla sudskog vještaka
  7. nekažnjavanje

Stručnu obuku kandidata vrši mentor koji sam mora biti dugogodišnji stalni sudski vještak iz određenog područja a sastoji se od izrade većeg broja mišljenja i vještačkih nalaza u stvarnim sudskim slučajevima.

Rad sudskog vještaka mora biti neovisan, visoko stručan, a vrši se u skladu sa zadatkom vještačenja koji definira nadležno tijelo, najčešće sudac. Sudski vještak podložan je polaganju zakletve prije imenovanja.

Sudski vještak dužan je čuvati kao tajnu sve ono što je saznao prigodom obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka a zabranjeno mu je isticanje svojstva stalnog sudskog vještaka na javnim i privatnim površinama ili reklamiranje, osim uobičajene oznake na adresi sjedišta.