Pojam

U slučaju donošenja odluke o daljem postupanju (iniciranju ili nastavku sudskog spora, traženju novih dokaza, mirenju) pravnim zastupnicima tužitelja ili tuženika potencijalno su korisna vansudska vještačenja temeljem kojih mogu dobiti stručno prethodno (preliminarno) mišljenje o predmetu ili nekom njegovom dijelu.

Stranke u postupcima pred sudom mogu prilagati vansudska vještačenja kao dokaze.