Vansudska vještačenja

Osim vjeÅ¡tačenja po nalogu suda, stalni sudski vjeÅ¡tak može vrÅ¡iti i vansudska, odnosno konzultativna ili preliminarna vjeÅ¡tačenja. Naručitelj takvih vjeÅ¡tačenja mogu biti pravne osobe (dionička druÅ¡tva, druÅ¡tva s ograničenom odgovornošću, udruge…) i fizičke osobe, odnosno obrti, kojima je potrebno stručno miÅ¡ljenje u nekom postojećem ili potencijalnom sporu, kako bi odlučili o daljem tijeku postupanja.