You are currently browsing the archives for February, 2014.

SaÅ¡a Aksentijević – neovisni procjenitelj projektnih prijedloga i recenzent Ministarstva poduzetniÅ¡tva i obrta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

27/02/2014 // Posted in Ostalo  |  No Comments

Prema dopisu klasa 311-01/12-01/35, urbroj 516-05-01-03/1-14-186 od 24. veljače 2014. godine, Saša Aksentijević je uspješno prošao fazu ocjenjivanja prijava pristiglih na Javni poziv te je upisan u bazu neovisnih procjenitelja za ocjenjivanje projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa regionalna konkurentnost, pri Ministarstvu poduzetništva i obrta Republike Hrvatske.

Više o Operativnom programu možete saznati po pristupu na sljedeću poveznicu.

Nadalje, prema javnom pozivu Uprave za znanost i tehnologiju, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Saša Aksentijević uvršten je u bazu recenzenata za procjenu uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit za opravdane troškove projekata znanstvenih ili razvojnih istraživanja koja se vodi pri Ministarstvu.

IT Budžetiranje – Beograd, 14.03.2014. godine

22/02/2014 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

Naslov seminara: “IT budžetiranje”, u organizaciji NORIPS-a i MBS Univerziteta , 14.03.2014. u Beogradu

Predavač: Saša Aksentijević, CEO Aksentijević vještačenje i savjetovanje, d.o.o.

Ciljna skupina: Članovi uprava i direktori sektora zaduženi za informatiku i financije, rukovoditelji poslovnih funkcija informatike i financija, zaposleni u poduzećima koji operativno obavljaju zadaće vezane uz sisteme upravljanja poslovnom informatikom i financijama, vlasnici poduzeća

Ciljne grane: Informatička poduzeća koja razvijaju poslovne informacijske sisteme, retail sektor, inženjerska, industrijska, razvojna i izvozna poduzeća, poduzeća uslužnog sektora

Trajanje: 1 radni dan od 9.30 do 16.30h, s pauzom za ručak i dvije pauze za osvježenje u prvoj i drugoj polovici radnog dana

Struktura predavanja: Predavanja su strukturirana kao interakcija s publikom. Na samom početku slijedi međusobno upoznavanje, sudionici se periodički pozivaju u raspravu i razmjenu mišljenja, te u svakom trenutku mogu prekinuti predavača i tražiti pojašnjenja. Tokom predavanja izmjenjuju se teorijski koncepti i obrasci s aplikacijama u praksi. Dodatno, na kraju svake cjeline, sudionici se pozivaju na iznošenje mišljenja i vlastitih iskustava i diskusiju.

Povratna informacija: Na kraju predavanja sudionicima će biti distribuirana anketa u kojoj će moći dati svoje mišljenje i ocjenu o održanom predavanju te sugestije za poboljšanja i eventualnu organizaciju drugih seminara.

Nova znanja i kompetencije koje će polaznici steći su povezani uz moderne trendova upravljanja IT budžetima i njihovo usklađivanje sa stvarnim potrebama i strateškom orijentacijom poduzeća.

Okvirna prezentacijska poglavlja (cjeline):

1. Pregled investicija i troškova odjela informatike
2. Investicije i troškovi za rješenja informacijske sigurnosti
3. Investicije i troškovi oporavka od katastrofe i poslovnog procesa kontinuiteta poslovanja
4. Troškovi rada zaposlenika u informatici
5. Novi trendovi: outsoucing i računarstvo u oblaku („cloud computing“)
6. Ciklus kreiranja i provođenja budžeta informatike
7. Trendovi u IT budžetiranju
8. Korištenje kvantitativnih financijskih metoda u procjeni i razvoju informatičkih projekata

Prijaviti se možete korištenjem ove poveznice.