You are currently browsing the archives for May, 2014.

Konferencija “Forenzička revizija – otkrivanje i sprečavanje prevarnih radnji u privredi”, Beograd, Republika Srbija i radionice dr.sc. SaÅ¡e Aksentijevića u Beogradu i Sarajevu

30/05/2014 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

Od 20-21.11.2014. godine u Beogradu će se održati znanstvena i stručna konferencija pod naslovom “Forenzička revizija – otkrivanje i spečavanje prevarnih radnji u privredi”.

 

Borba protiv prevara i korupcije - Konferencija 2014.

Borba protiv prevara i korupcije – Konferencija 2014.

Radne grupe konferencije su sljedeće:

1. Forenzičko računovodstvo i revizija
2. Lažno financijsko izvještavanje
3. Protuvpravno prisvajanje sredstava
4. Pranje novca
5. Korupcija

Član programskog odbora konferencije je dr.sc. Saša Aksentijević koji će održati dvije predkonferencijske radionice krajem svibnja i početkom rujna 2014. godine u Beogradu i Sarajevu:

 • 1. Digitalna Forenzika
  – Beograd 29.i 30.05. 2014.
  – Sarajevo 08.09.2014.

Više o sadržaju seminara možete saznati na ovoj poveznici.

 • 2. Revizija U Funkciji Prevencije Korporativnog Kriminala I Korupcije
  – Beograd 31.05.2014.
  – Sarajevo 08.09.2014.

Više o sadržaju seminara možete saznati na ovoj poveznici. 

Znanstveni radovi prezentirani na konferenciji bit će objavljeni u zborniku i indeksirani u:

1. Thomson Reuters ISI Web of Science (WOS) Conference Proceedings Citation Index
2. EBSCO database
3. Google Books
4. Google Scholar database

Više o samoj konferenciji možete saznati na Internet stranicama konferencije putem sljedeće poveznice.

Konferencija MIPRO 2014. – dva objavljena rada dr.sc. SaÅ¡e Aksentijevića

18/05/2014 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

MIPRO 2014.

MIPRO 2014.

Na 37. meÄ‘unarodnom skupu za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku MIPRO 2014. koji će se održati od 26.-30. svibnja 2014. godine u Opatiji, dr.sc. SaÅ¡a Aksentijević je koautor dva recenzirana znanstvena rada koji će biti ubjavljeni u zborniku konferencije, a u okviru savjetovanja DE-GLGPS – Digitalna ekonomija i uprava, lokalna uprava, javni servisi:

Sažetak: “The paper analyzes information security investments from both economic and financial points of view. Authors research special characteristics of information security investments and the difficulties which appear during the determination of input parameters of the economic analysis. Challenges in application of internal rate of return method are also analyzed. The constructed model of cash flow analysis of information security solution investments shows the feasibility of calculating the net present value, internal rate of return and the return on capital when using such an approach.”

Sažetak: “Several stakeholders are involved in operations of modern Port Community Systems: container terminals, border customs, police, coast guard, government ministry in charge of sea traffic and infrastructure, seaport agents and port authorities. Traditionally, all of these entities use separate and heterogeneous business information systems. Integration of these complex systems presents a challenge: its goal should be creation of one interconnected system able to provide all vital information to various stakeholders while being efficient, financially viable and avoiding data and process duplication. In this paper, the authors will present main characteristics of existing port cluster information systems, their possible overlapping dependencies and initial component analysis, as a basis for decision-making related to architecture of future Port Community Systems.”

Više o MIPRU možete saznati na stranicama konferencije. Program konferencije je sljedeći:

MIPRO 2014. program

Novi program cjeloživotnog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Rijeci – “Upravljanje korporativnom informatikom i informacijskom sigurnošću”

07/05/2014 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

Pri Ekonomskom fakultetu u Rijeci kreiran je novi program u okviru sustava cjeloživotnog obrazovanja pod naslovom “Upravljanje korporativnom informatikom i informacijskom sigurnošću”, kojemu je cilj stjecanje kompetencija iz sljedećih područja:

 • Korporativno upravljanje poslovnom informatikom
 • Integralna i informacijska sigurnost i upravljanje rizicima u informatici
 • Pravna informatika, sudska vjeÅ¡tačenja i javna nabava u informatici
 • Specifičnosti voÄ‘enja informatičkih projekata

Program traje ukupno 24 sata (cca 4 sata dnevno), a izvodit će se u poslijepodnevnim satima

Program je osobito prikladan za članove uprava i direktore sektora malih i srednjih poduzeća, te one stručnjake i specijaliste koji se u svakodnevnom radu susreću s problematikom korporativnog upravljanja poslovnom informatikom, integralnom i informacijskom sigurnošću, javnom nabavom i informatičkim projektima. Zamišljen je kroz međusobnu interakciju predavača i publike uz zajedničku razmjenu iskustava i praktičnih primjera te izvođenje studija slučaja.

Predavači na programu su:

 1. dr.sc. SaÅ¡a Aksentijević – modul “Korporativno upravljanje informatikom, integralna i informacijska sigurnost
 2. prof.dr.sc. SaÅ¡a Žiković – modul “Upravljanje rizicima informacijske sigurnosti
 3. doc.dr.sc. Goran Vojković – modul “Pravno okruženje korporativne informatike i informacijske sigurnosti
 4. David Krnjak, struč.spec.inf. – modul “Upravljanje promjenama i informatičkim projektima

Više o predavačima možete saznati na ovoj poveznici, dok se sadržaj programa može vidjeti (kao i izvršiti preliminarnu prijavu) na stranicama Ekonomskog fakulteta putem ove poveznice.

Program bi trebao početi krajem svibnja 2014., ovisno o dinamici prijava.

Predavanje na 14. hrvatskoj konferenciji o kvaliteti – dr. sc. SaÅ¡a Aksentijević – 17.05.2014.

05/05/2014 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

Od 15. do 17. svibnja 2014. godine u BaÅ¡ki na otoku Krku održat će se 14. hrvatska konferencija o kvaliteti – meÄ‘unarodni stručni i znanstveni skup – u organizaciji Hrvatskog druÅ¡tva za kvalitetu.

17. svibnja 2014. godine dr.sc. Saša Aksentijević iz poduzeća Aksentijević vještačenje i savjetovanje, d.o.o., održati će plenarno predavanje pod naslovom:

ANTIKORUPCIJSKA LEGISLATIVA I UPRAVLJANJE KVALITETOM (Anticorruption laws and quality management)

Tijekom ovog predavanja izložit će se na primjeru europskog i svjetskog iskustva i primjenjivih zakonskih propisa proces revizije sustava korporativnog upravljanja u cilju antikorupcijske analize poslovanja i utvrđivanja administrativne odgovornosti rukovodstva. Uspostavit će se poveznice između sustava upravljanja kvalitetom i mogućnosti korištenja revizijskih tragova sadržanih u sustavima upravljanja kvalitetom poduzeća kao temelja za dokazivanje sukladnosti te dati konkretni inicijalni prijedlozi za adaptiranje sličnog sustava u Republici Hrvatskoj kao novoj članici Europske unije.

HDK - dr.sc. Saša Aksentijević stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije

HDK – dr.sc. SaÅ¡a Aksentijević stalni sudski vjeÅ¡tak za informatiku i telekomunikacije

CILJ SKUPA (preuzeto sa stranica HDK 05.05.2014.)

Razmjena iskustava i znanja, razvoj svijesti o potrebi primjene filozofije kvalitete i sustava upravljanja kojima se omogućuje stvaranje pozitivnog ozračja za potrebne promjene i unapređenje aspekata života. Svojim znanjem, iskustvom i vještinama stručnjaci iz različitih sfera djelovanja doprinijet će ostvarenju cilja ovog skupa.

Na zadnjoj, 13. hrvatskoj konferenciji o kvaliteti i 4. znanstvenom skupu HDK, koje smo održali u svibnju 2013. godine u NP Brijuni, sudjelovalo je 127 kolegica i kolega, prezentirano je 45 radova u okviru plenarnih predavanja, izlaganja autora i u poster sekciji. Također, osim zanimljivih diskusija u okviru poster sekcije i nakon prezentacija radova, održana je provokativna i dinamična radionica.

Više o konferenciji na Internet stranicama Hrvatskog društva za kvalitetu.

Program 14. hrvatske konferencije o kvaliteti:

Program 14. Konferencije HDK 2014.