You are currently browsing the archives for April, 2015.

Internet of Things (IoT): Očekivanja i protek vremena

17/04/2015 // Posted in ICT tehnologije  |  Comments Off on Internet of Things (IoT): Očekivanja i protek vremena

Zanimljiv pogled na trendove IoT.

Internet of Things (IoT): Očekivanja vs. vrijeme – stalni sudski vjeÅ¡tak za informatiku i telekomunikacije dr.sc. SaÅ¡a Aksentijević