Imenovanje na Županijskom sudu

10/06/2009 // Posted in VjeÅ¡tak za informatiku  

Jučer sam zaprimio obavijest da ću u ponedjeljak 15.06.2009. biti imenovan stalnim sudskim vještakom za informatiku i telekomunikacije i pri Županijskom sudu u Rijeci, po polaganju prisege pred Predsjednikom Županijskog suda.

Time ću postati stalni sudski vještak i  pri Trgovačkom i pri Županijskom sudu.

Temeljna razlika u vrsti slučajeva je u tome što se pri Trgovačkom sudu slučajevi uglavnom tiču parničnih postupaka  u prvome stupnju u trgovačkim sporovima, sporovima u povodu osnivanja, rada, prestanka i članstva u trgovačkim društvima, plovidbenim, zrakoplovnim i autorskim sporovima i sporovima o zaštiti i uporabi izuma, ali i u drugim sporovima. Pored toga, prvostupanjski trgovački sudovi provode stečajne postupke, likvidacije, postupke gospodarskih prijestupa, vode sudske registre u koje se upisuju trgovačka društva, provode izvanparnične i ovršne postupke te obavljaju druge poslove određene zakonom (pravosudna uprava, ostvarivanje prava na pristup informacijama i sl.). [Izvor: Wikipedia]

Županijski sudovi jedna su od vrsta redovnih sudova u Republici Hrvatskoj. Ustrojavaju se za područje jedne ili više županija; danas u Hrvatskoj postoji jedan županijski sud u svakoj županiji i Gradu Zagrebu kojem su dodijeljena sva prava županije. Županijski sudovi su nadležni  za provođenje istražnoga i javnobilježničkoga disciplinskog postupka zbog disciplinskih prijestupa i odlučivanje o tim prijestupima u prvome stupnju, odlučivanje o žalbama protiv odluka u disciplinskim postupcima zbog neurednosti javnih bilježnika te provođenje izvršenja inozemne kaznene odluke, kao i suradnju s inozemnim sudovima.
Inače su županijski sudovi nadležni za drugostupanjski sudski postupak nakon odlučivanja općinskih sudova, ali i za zaštitu od nezakonitih radnji i odluka donijetih od strane službenih osoba tijela državne i javne vlasti, odnosno nezakonitih radnji i odluka odgovornih osoba u trgovačkim društvima u prvom stupnju. [Izvor: Wikipedia]

U praksi, slučajevi na trgovačkim sudovima odnose se na korištenje ili zlouporabu računalnih sustava u odnosima unutar i između trgovačkih druptava, dok se slučajevi na županijskim sudovima slučajevi nastali unutar građanskih parnica ili po kaznenim prijavama, odnosno slučajevi koji potječu s općinskih sudova.

Odmah po imenovanju bit će osvježen i sadržaj u sekciji pod Imenovanje.

This entry was posted on 10/06/2009 at 9:40 pm and is filed under Vještak za informatiku. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply (name & email required)

You must be logged in to post a comment.