ICT sigurnost

Najčešća vansudska vještačenja informacijske sigurnosti odnose se na upravljanje informacijskom sigurnošću, oporavak od katastrofe i kontinuitet poslovanja.

 • vještačenje provedbe korporativnih pravila informacijske sigurnosti (standardi, smjernice, radne upute)
 • vještačenje interne sukladnosti s politikama informacijske sigurnosti
 • vještačenje interne provedbe norme ISO 27001:2005
 • vještačenje značajki upravljanja informatičkom i telekomunikacijskom imovinom
 • vještačenje prijetnji po informatičku i telekomunikacijsku imovinu
 • vještačenje iskorištenih ranjivosti
 • vještačenje rizika
 • vještačenje sigurnosnih propusta
 • vještačenje sigurnosnih incidenata
 • vještačenje računalnih mreža i sustava (LAN, WAN, Intranet, Extranet)
 • vještačenja aplikativnih sustava, aplikacija i baza podataka (b2b, CRM sustavi)
 • vještačenje Web hosting sustava
 • vještačenje sustava skladištenja podataka (datawarehouse) i sustava za podršku odlučivanju (DSS)
 • vještačenje ponašanja protumjera (primjenjenih kontrola) u slučaju sigurnosnih incidenata
 • vještačenje ponašanja zaposlenika pri korištenju računalnih i telekomunikacijskih sustava
 • vještačenje korištenja i efikasnosti operativnih postupaka pri sigurnosnom propusti ili katastrofi
 • vještačenje ponašanja sustava i zaposlenika kod oporavka od katastrofe
 • vještačenje sustava integralne korporativne sigurnosti
 • vještačenje svih značajki procesa osiguranja kontinuiteta poslovanja
 • vještačenje sukladnosti sa zakonskim propisima koji reguliraju materiju informacijske sigurnosti