Sudska vještačenja

Rad sudskog vještaka je krucijalan dio sudskog ili istražnog postupka i o njegovom nalazu često ovisi dalji tijek postupka, njegovo pokretanje, ili ukoliko se radi o mišljenju koje se traži tijekom postupka, čak i presuda. Nalaz sudskog vještaka mora biti napisan jasno, kako ne bi moglo doći do dvosmislica ili nejasnih situacija i mora biti lišen previše stručnog jezika koji bi bio nerazumljiv sucu koji je vještačenje naručio.

Vještačenja iz područja informacijske sigurnosti vrše sudski vještaci koji su vještaci skupine “ELEKTRONIKA, ELEKTROTEHNIKA, INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE”, specijalnost “informatika”, odnosno “telekomunikacije i informatika”. Izrada nalaza iz područja informacijske sigurnosti zasigurno je zbog kompleksnosti tematike podložna čitavom nizu spefičnosti u odnosu na ostale skupine i specijalnosti.

Tehnički kontekst informatike, telekomunikacija i informacijske sigurnosti je zasigurno vrlo kompliciran i ponekad je njegove temeljne koncepte teško objasniti laicima. U ovom smislu, sudac koji je naručio vještačenje zasigurno je laik i traži pojašnjenje. Stoga je vještak pod jakim pritiskom izraditi mišljenje koje će nedvojbeno biti jasno i dati dovoljnu podlogu sucu za nastavak postupka. Pritom je potrebno imati na umu kako se sudski vještak redovito u procesnom postuku poziva na glavnu raspravu kako bi iznio svoje mišljenje. Ovisno o tome kakav je njegov nalaz i kakav je predmet, njegovo mišljenje različitim argumentima mogu propitivati kako sudac, tako i okrivljenik, odnosno njegov odvjetnik. U slučaju da su termini nedovoljno jasno objašnjeni i da je nalaz napisan nedovoljno jasno, te da slijed nalaza nije logički jasan i dobro objašnjen, moguće je pobiti nalaz ili zatražiti novo vještačenje, što sve produžuje sudski proces, utječe na troškove i naposlijetku baca sjenu na stručnost vještaka.

Multidisciplinarnost

Sudski predmeti koji se tiču informacijske sigurnosti izrazito su složeni, djelomično zato što je materija takve prirode, djelomično zato što je samom sucu, odnosno naručitelju vještačenja teško definirati zadatak vještačenja. Ono što je predmetnom stručnjaku vrlo jasno, laiku može biti izrazito nejasno ili komplicirano. Stoga je temeljna zadaća sudskog vještaka iz područja informacijske sigurnosti u suradnji sa sucem jasno razraditi koji je točni zadatak vještačenja, a zatim izraditi cjelovito mišljenje u skladu sa zadatkom, orijentirajući se samo na zadatak i koristeći isključivo zadužene materijale, bez donošenja subjektivnih stavova, špekulacija ili hipotetskog mišljenja.

Vještačenja iz područja informacijske sigurnosti dijelom mogu postati i multidisciplinarna vještačenja. Zbog širine područja koja pokriva, informacijska sigurnost zadire u informatičku forenziku, informatiku, komunikacije, računalne i mrežne sustave i zasigurno je teško jednoj osobi biti apsolutni stručnjak u svim navedenim područjima. Stoga je obveza, ali i dužnost stalnog sudskog vještaka biti u stalnom kontaktu sa stručnjacima na navedenim područjima kako bi mogao potražiti dodatno neovisno mišljenje, ali i jasno obavijestiti naručitelja vještačenja o tome. Naime, često se dogodi da zbog neznanja sud vještačenje dodijeli vještaku koji nije stručnjak za informacijsku sigurnost, npr. sudskom vještaku iz područja elektrotehnike. U tom slučaju,takav vještak trebao bi odbiti vještačenje i ukazati na nepravilnost. U praksi se nažalost događa da vještaci uzimaju predmete iz područja informatike i telekomunikacija a onda ih ne znaju vještačiti iz jednostavnog razloga što nisu dovoljno stručni. To rezultira nestručno izrađenim nalazima koji otežavaju sudske procese, srozavaju struku i mogu dodatno zakomplicirati i otežati donošenje odluke sudovima.

Specifičnost vještačenja u ovim područjima je da se nalaz izrađuje temeljem raspoloživih dokumenata, ispisa sa pisača, faks ispisa, nematerijalnih dokaza poput e-mailova, oduzetih tvrdih diskova i optičkih medija. Neki od tih materijala temeljem kojih se vrši vještačenje mogu se tijekom procesa promijeniti, npr. samo spajanje originala tvrdog diska u računalo i pristup sadržanim datotekama može promijeniti sadržaj diska. Iz tog razloga, sudski vještak informacijske sigurnosti ima za zadaću zadržati dokazni materijal u spisu u nekontaminiranom stanju. U konačnici to rezultira i nešto višim stvarnim materijalnim troškovima takvog vještaka.

Posvećenost ciljevima izvrsnosti struke

Kako bi vještačenje imalo dobar temelj, u samom istražnom postupku potrebno je dobiti sve potrebne podatke, osobito od pružatelja Internet usluga, prodavača računalne opreme, konzultanata i uključenih pravnih osoba. Prema tome, u vještačenju predmeta iz ovog područja nužno je provoditi edukaciju sudaca, ali i promovirati suradnju između sudaca i sudskih vještaka, te sudskih vještaka i policije, koja posjeduje instrumente koji mogu pomoći sudskom vještaku da dođe do traženih podataka ili hardvera koji mu je potreban za izradu nalaza.

Stalni sudski vještak iz područja informatike i telekomunikacija je ujedno i konzultant kojega tržište može prepoznati za izradu vanprocesnih nalaza i konzultacija iz tog područja.

Isključivo suradnjom sudova, stručnjaka sudske struke, strukovnih udruga poput Hrvatskog društva sudskih vještaka te između stručnjaka-profesionalaca, moguće je poboljšati komunikaciju prema sudskim vještacima informacijske sigurnosti, spriječiti dodjelu predmeta vještacima drugih struka, omogućiti temelje za izradu meritornih mišljenja te naposlijetku, educirati naručitelje vještačenja o tome što je sve vještaku potrebno za izradu kvalitetnog i neprijepornog nalaza.