Vještačenja

Vještačenje je skup stručnih poslova koje obavlja stručnjak – vještak. Ono se provodi radi utvrđivanja ili dodatnog pojašnjenja određene činjenice, a u skladu sa zadatkom vještačenja.

Temeljni dijelovi svakog vještačenja su uvodni dio, vještački nalaz i vještačko mišljenje.

Vještak svoj nalaz i mišljenje izrađuje u pisanom obliku.

Nakon što dobije nalaz i mišljenje vještaka sud ga je ovlašten i dužan ocijeniti kao i svaki drugi dokaz.

Ovisno o naručitelju, vještačenja se mogu podijeliti u dvije temeljne skupine:

  1. Sudska vještačenja
  2. Vansudska vještačenja

Ponekad se, neopravdano, u praksi mogu čuti za ponovljenja vještačenja izrazi “nadvještačenja” odnosno “supervještačenja” koji su metodološki neispravni i hrvatska pravna znanost i praksa ih ne poznaju. Hijerarhijski gledano, sva su vještačenja u međusobno ravnopravnom odnosu i ne postoje “podređena” niti “nadređena” vještačenja, postupci niti vještaci.

Sva vještačenja izrađuju se u skladu s etičkim kodeksom sudskih vještaka koji možete preuzeti ovdje.