Radovi

Stručni i znanstveni časopisi – recenzirani i objavljeni članci

 

  1. The journal of maritime studies,  year 22, number 2/2008, pages 245-258, “Influence of ISO 27001:2005 on Port of Rijeka security” -rad-
  2. “Ekonomski vjesnik” ,Ekonomski fakultet u Osijeku, broj II/2011.,  “Port Community Systems – Economic Feasibility Evaluation” , stranice 247-257. -rad-
  3. “Pomorski zbornik”, DruÅ¡tvo za proučavanje i unapreÄ‘enje pomorstva Republike Hrvatske, vol. 49.-50. No 1., 2015.,”Strategija upravljanja ljudskim resursima u prometnim poduzećima”, str. 281-302, -rad-
  4.  “Pomorstvo : Scientific Journal of Maritime Research.”,  2 (2014) ; str. 122-129, “„Seaport cluster labour cost reduction – a modelling approach“” -rad-
  5. “Pomorstvo : Scientific Journal of Maritime Research”, 1 (2014) ; 27-35, “„Simulation of administrative labour costs in seaport clusters“, -rad-
  6. “Pomorstvo. Scientific Journal of Maritime Research”, 28 (2014), “Modeling of economically sustainable information security management systems in seaport clusters”, -rad-
  7. “Pomorstvo: Scientific Journal of Maritime Research”, Vol.29 No.2 Prosinac 2015.,  “Logistics environment awareness system prototype based on modular Internet of Things platform”, -rad-
  8. “Hrvatska pravna revija”, rujan 2017., “VjeÅ¡tačenje u predmetima protupravnih radnji izvrÅ¡enih uz uporabu informatičko-komunikacijske tehnologije” ,-rad-
  9. IUS Info, rujan 2017., “Vještačenje u predmetima protupravnih radnji izvršenih uz uporabu informatičko-komunikacijske tehnologije” , -rad-
  10. “Sustainability”, Special Issue Digital Supply ChainMDPI, 02/2019., Blockchain Technology Implementation in Logistics, -rad-
  11. “Sustainability”, MDPI 05/2019., Maritime National Single Window A Prerequisite for Sustainable Seaport Business, -rad-
  12. “Sustainability”, MDPI, 10/2020., “Improving maritime transport sustainability by blockchain based information exchange”
  13. Transactions on Maritime Science, 10/2020., “Analysis of Port Community System Introduction in Croatian Seaports – Case Study Split”
  14. Elsevier “Technological Forecasting & Social Change”, Volume 170, September 2021, 120879, -rad-
  15. “Sustainability”, MDPI, “Dynamic Smart Numbering of Modular Cargo Containers”, September 2022, -rad-
  16. “Sustainability”, Journal of Marine Science and Engineering, “Factors Affecting Container Seaport Competitiveness: Case Study on Port of Rijeka”, September 2022, -rad-
  17. “Pomorstvo: Scientific Journal of Maritime Research”, Vol 36. No 2, “TOE framework in risk management during implementation of the Croatian national Port Community System”, December 2022, -rad-
  18. “Pomorski zbornik: Journal of Maritime and Transportation Sciences”, Vol. 63, “Utilization of Aerial Drone Technology in Logistics””, -rad-
  19. “Pomorski zbornik: Journal of Maritime and Transportation Sciences”, Vol. 63, “Cloud Computing for Efficient Data Storage and Processing in Maritime Logistics”, -rad-

Studije i elaborati

 

 1. Elaborat o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu i Kataloga isprava, dokumenata i podataka, naručitelj Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (narudžba u 09/2017., isporuka u 12/2017.) -rad- – prezentacija-
 2. Priručnik, “Vrednovanje i provedba istraživačko-razvojnih projekata”, naručitelji HAMAG-BICRO i Wyg savjetovanje d.o.o. (narudžba u 09/2018., isporuka u 11/2018.)
 3. Tehnička specifikacija PCS ICT sustava - Tehnička specifikacija zahtjeva informacijske sigurnosti, sukladnosti i intelektualnog vlasništva, naručitelj Lučka uprava Rijeka (narudžba u 04/2018., isporuka u 11/2018.)
 4. Interreg – medicina
 5. Interreg Italy-Croatia, PROMARES
 6. Interreg DigLogs
 7. Interreg TalkNet
 8. Interreg Life4CE
 9. Interreg Italy-Croatia, PROMARES 2
 10. Interreg Intesa
 11. Establishment of a national maritime single window in Montenegro
 12. Interreg MIMOSA projekt
 13. Interreg E-CHAIN
 14. Interreg DigSea
Stručne i znanstvene konferencije – predavač

 

 1. II konferencija UHMS, “Business and security” , 21-23 listopad 2008, Biograd na moru, “Aktualnosti informacijske sigurnosti u hrvatskom okruženju”    rad- -prezentacija-
 2. Konferencija ključnih administratora PAIPA, 7-8 studeni 2008, muzej “Mimara”, Zagreb, “Uloga ključnih administratora u postizanju ciljeva integralne korporativne sigurnosti”  -rad- -prezentacija-
 3. MIPRO 2009, 32-gi meÄ‘unarodni skup, sekcija ISS (Information Systems Security), 25-29 svibanj 2009, Opatija, “Importance of organizational information security in port community systems”, koautor -rad- -prezentacija-
 4. CECIIS 2009, 23.-25. rujan 2009, Centralno europska konferencija o informacijskim i inteligentnim sustavima, Varaždin, “Usage of decision support systems in corporate procurement process”, koautor -sažetak- -rad-
 5. INFOSEK 2009, 18.-20. studeni 2009, središnja slovenska i SEE regionalna konferencija o informacijskoj sigurnosti, Nova Gorica, Slovenija, predavač, teme:
 1. MIPRO 2010, 33-ći meÄ‘unarodni skup, sekcija DE – Digitalna ekonomija – 7. ALADIN, 24-28 svibanj 2010, Opatija, “Economic and  Organizational    Effects of Business ICT Systems` Evolution in   Oil and Energy Sector“, koautor -rad--prezentacija-
 2. INFOSEK 2010, 24.-26. studeni 2010, središnja slovenska i SEE regionalna konferencija o informacijskoj sigurnosti, Nova Gorica, Slovenija, predavač, teme:

3.  Konferencija “hewlett packard: Informacijski kapital – Cloud Computing – Blade MATRIX – Sigurnost – Virtualizacija”, Rijeka, 02.03.2011. godine, predavač, tema:

 • “Informacijski kapital, informacijska sigurnost i forenzika računalnih sustava”

4. ALUMNI Efri, 02.05.2011. tema: Upravljanje informacijskim kapitalom poduzeća

5.  INFOSEK 2011, 23.-25. studeni 2011, središnja slovenska i SEE regionalna konferencija o informacijskoj sigurnosti, Nova Gorica, Slovenija, predavač, teme:

6. MIPRO 2011., 23-27. svibanj 2011.,  34-ti meÄ‘unarodni skup, sekcija DE – Digitalna ekonomija – “Information security as utilization tool of enterprise information capital” – radprezentacija

7. MIPRO 2012.,   21-25. svibanj 2012., 35-ti meÄ‘unarodni skup, sekcija DE – Digitalna ekonomija – “Investment Analysis of Information Security Management in Croatian Seaports” – radprezentacija

8. MIPRO 2013., 20-24. svibanj 2013., 36-ti meÄ‘unarodni skup, sekcije DE – Digitalna ekonomija, “Information Security Cost Management in Offshore SMB ICT Companies” , prezentacija

9. Gost-predavač na Informacijskim sustavima, Pomorski fakultet u Rijeci, 29.04.2013., tema: “Upravljanje poslovnom funkcijom ICT”

10.  Predavač, specijalistički seminar “IT forenzika”, NORIPS, Zemun (Beograd), Republika Srbija, 04-06.04.2013.,23-24.10.2013.

11. Predavač, specijalistički seminar “IT governance”, NORIPS, Zemun (Beograd), Republika Srbija, 01.07.2013., 01.-02.12.2013.

12.   Predavač, specijalistički seminar “Korporativno upravljanje integralnom sigurnošću“, NORIPS, Zemun (Beograd), Republika Srbija, 02.07.2013., 01.-02.12.2013.

13.  Regionalna HR konferencija, 23-25. listopad 2013., hotel Holiday Inn, Beograd, teme:

 • Informacijska sigurnost za menadžere upravljanja ljudskim resursima
 • Specifičnosti razvoja informatičkih kadrova

14.. Gost-predavač na Informacijskim sustavima, Pomorski fakultet u Rijeci, 14.04.2014., tema: ““Upravljanje ICT-jem u offshore projektima u energetskom sektoru””

15. Plenarni predavač, “Antikorupcijska legislativa i upravljanje kvalitetom (Anticorruption laws and quality management)”, 14. hrvatska konferencija o kvaliteti, 15.-17. svibanj 2014., BaÅ¡ka, Republika Hrvatska

16. MIPRO 2014., 26-30. svibanj 2014., 37-mi meÄ‘unarodni skup, sekcije DE – Digitalna ekonomija, “Economic and financial analysis of investments in information security“, prezentacija

17. MIPRO 2014., 26-30. svibanj 2014., 37-mi meÄ‘unarodni skup, sekcije DE – Digitalna ekonomija, “Seaport cluster information systems – a foundation for Port Community Systems’ architecture“, prezentacija

18. Predavač, jednodnevni seminar “Revizija u funkciji prevencije korporativnog kriminala i korupcije” konferencije “Borba protiv prevara i korupcije 2014.“, Fakultet za poslovni i industrijski menadžment, Beograd, 29.09.2014.

19. Konferencija “Moderne financijske istrage i tijekovi novca u području ICT kriminala”, Bečići, Crna Gora, 16.-17. prosinac 2014. Teme:

 • Moderni izazovi vjeÅ¡tačenja u području informatike i telekomunikacija
 • Model antikorupcijske revizije

20. Predavač, jednodnevni seminar “Anti-korupcijska i anti-kriminalna korporativna revizija“, Visoka Å¡kola za ekonomiju i upravu – Centar za ekonomska istraživanja Beograd, Beograd, RS, 22.05.2015.

21. Konferencija ” IT/ICT Security Conference”, Kladovo, Republika Srbija, 14.-16. svibanj 2015., teme s radovima objavljenim u zborniku radova:

 • “Modeliranje procesa pri izgradnji poslovnih informacijskih sustava”
 • “Poslovni informacijski sustavi kontejnerskih terminala”

22. MIPRO 2015., 25-29 svibanj 2015., 38-mi meÄ‘unarodni skup, sekcija DE – Digitalna ekonomija, “Microeconomic and macroeconomic overview of ICT as a primary driver behind the digital economy – dr.sc. SaÅ¡a Aksentijević, stalni sudski vjeÅ¡tak za informatiku i telekomunikacije

23. MIPRO 2015., 25-29 svibanj 2015., 38-mi meÄ‘unarodni skup, “Analysis and recommendations for e-business development in Croatia – dr.sc. SaÅ¡a Aksentijević, stalni sudski vjeÅ¡tak za informatiku i telekomunikacije

24. Nastupno predavanje u postupku izbora u znanstveno nastavno zvanje docenta, “Implementacija tehnologije Interneta stvari (Internet of Things) u logističkim lancima”, Pomorski fakultet SveučiliÅ¡ta u Rijeci, 6.10.2015.

25. Radionica “Sigurnost elektroničkog poslovanja”, Ekonomski fakultet u Rijeci, 21.10.2015. i 04.11.2015. – SeaQuest Shipmanagement d.o.o., Rijeka, 16.11.2015.

26. HR konferencija, 20-22.10.2015., Beograd, Republika Srbija, teme s radovima objavljenim u zborniku radova:

27. MIPRO 2016., 30.05.2016.-03.06.2016., 39-ti međunarodni skup:

28. MIPRO 2017., 22-26.05.2017., 40-ti međunarodni skup:

29. MeÄ‘unarodna multidisciplinarna konferencija o moru, transportu i logistici 2017: Riječka luka kao ulazna vrata koridora Baltik – Jadran, “Challenges of ICT Management in offshore construction projects”, Hotel Millenium, Opatija, 20-22.11.2017. – sažetak - 

30. MIPRO 2018., 21-25.05.2018., 41-vi međunarodni skup:

31. 31st Bled eConference Digital Transformation: Meeting the Challenges, June 17-20,2018, Bled, Slovenia, “Integrating Maritime National Single Window with Port Community System – Case Study Croatia

32. Radionica i predstavljanje sačinjenog priručnika, “Vrednovanje i provedba istraživačko-razvojnih projekata”, HAMAG-BICRO i Wyg savjetovanje d.o.o., 22. i 23.11.2018., Green Gold, Zagreb

33. Procjena inovacijske politike, tematska radionica, predavanje “Razvojne faze projekta – od ideje do finalnog proizvoda”, Ministarstvo gospodarstva, poduzetniÅ¡tva i obrta,26.11.2018., HUB385, Zagreb – prezentacija –

34. MIPRO 2019., 20.-24.05.2019., 42-gi međunarodni skup:

35. 32nd Bled eConference – Humanizing Technology for a Sustainable Society, -rad-

36. Radionica “Ocjena kvalitete projektnih prijava poziva Inovacije novoosnovanih MSP”,  28.02.2019., Green Gold, Zagreb

37. Radionica “Vrednovanje i provedba istraživačko-razvojnih projekata”, HAMAG-BICRO i Wyg savjetovanje d.o.o., 26. i 27.09.2019., Forum centar, Green Gold, Zagreb

38. Radionica “Ocjena kvalitete projektnih prijava poziva Inovacije u S3 područjima”, 21.11.2019., Forum centar, Green Gold, Zagreb

39. Radionica “Ocjena kvalitete projektnih prijava poziva Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II (IRI 2)”, 19.03.2020., Zagreb

40. Radionica “Ocjena kvalitete projektnih prijava poziva Integrator”, 09.06.2020., Zagreb

41. 33rd Bled eConference – Enabling technology for a sustainable society – -rad-

42. MIPRO 2020, 30.09.2020.-02.10.2020., 43. međunarodni skup

 • Optimization of cargo container loading on railway wagons -rad-
 • Port Community System feasibility analysis – Case study Split -rad-

43. The 2020 IAI Book of Abstracts Virtual Conference, “Electronic Transportation Management System Development in the Port of Rijeka9 December 2020”, Virtual Conference, 9 December 2020

44. MECO Conference, Budva, Montenegro, “The use of Bluetooth Beacons in Maritime Emergencies”, 07.06.2021. -rad-

45. MIPRO 2021, pozvano predavanje, 29.09.2021., Co-financed Projects for the Introduction of Innovative Digital Technologies in Port Operations, MIPRO 2021 izv. prof. dr. sc. Saša Aksentijević

46. MIPRO 2021, 27.09.2021.-01.10.2021., 44 međunarodni skup

 • Digitalization of port access control: case study Port of Å ibenik -rad-
 • Blockchain Technology Perspectives in Maritime Industry -rad-
 • Establishing a National Maritime Single Window in small coastal countries -rad-

47. MIPRO 2022, 45. jubilarni skup, 23.05.2022.-27.05.2022.:

 • Dynamic identification of modular shipping containers -rad-

48. MIPRO 2023, 46. skup, 22-26.05.2023:

Na konferenciji MIPRO 2023 – 46. meÄ‘unarodni skup, prezentirana su a u Zborniku radova objavljena dva rada:

 • S. Aksentijević*, E. Tijan**, K. Nikolozo*** and A. Perić Hadžić**, “Risk Management in Development of Croatian Maritime Cargo Single Window System”: LINK
 • A. Agatić*, E. Tijan**, S. Aksentijević*** and A. Pucihar****, “Internet of Behavior – The Transformation of Customer Relationship Management in Logistics”: LINK

49. Glasnik općine ViÅ¡kovo, 9 mj. 2023., “Sigurnost na Internetu – edukacija i prevencija za graÄ‘ane” LINK

50. Glasnik općine ViÅ¡kovo, 12 mj. 2023., “Kupovina na Internetu” LINK

Portali - članci

 

 1. Faze izrade plana kontinuiteta poslovanja
 2. Plan kontinuiteta poslovanja – faza analize
 3. Plan kontinuiteta poslovanja – faza dizajna rjeÅ¡enja i implementacije
 4. Plan kontinuiteta poslovanja – faza održavanja prihvaćenog plana
 5. Plan kontinuiteta poslovanja – faza testiranja i prihvaćanja od strane organizacije
 1. CSO – interni razvoj ili vanjsko zapoÅ¡ljavanje?
 2. Gdje se skrio C(I)SO ili mali prilog metodologiji regrutiranja kandidata
 3. Kako se bolje zaÅ¡tititi? – uspostavljanje korporativne funkcije CSO (Chief Security Officer)
 4. Ključne odgovornosti korporativne funkcije CSO
 5. Kompenzacijska shema korporativne funkcije CSO
 6. Model profila korporativne funkcije CSO
 7. Osobne i profesionalne kompetencije osobe na poziciji CSO
 8. CISO-vi najveći neprijatelji
 1. Informacijska sigurnost fizičkih korisnika
 2. Oksimoronska certifikacija ISMS-a
 3. Pad sistema – zamisli da viÅ¡e ničeg nema…
 1. Sudski vještak informacijske sigurnosti
 2. Sudsko vještačenje u slučajevima kaznenih djela dječje pornografije
 1. Opći pregled Zakona o zaštiti na radu
 2. Opći pregled upravljanja ljudskim resursima
 3. Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu
 4. Strategija upravljanja ljudskim resursima – I dio
 5. Strategija upravljanja ljudskim resursima – II dio
 6. Kaznene odredbe Zakona o zaštiti na radu (ZNR), Kaznenog zakona i posljedice neprovođenja mjera ZNR
 7. Kompenzacijska politika poduzeća
 8. Tijela organizacije zaštite na radu u poduzeću
 9. Politika plaća
 10. Dokumentacija poslodavca o provođenju mjera zaštite na radu
 11. Moderni izazovi upravljanja ljudskim kapitalom
 12. Rad sudskih vještaka, sudska i vansudska vještačenja te specifičnosti vještačenja u informatičkoj struci
 13. Izrada revizije procjene opasnosti
 14. Upravljanje vlastitim vremenom i stresom
 15. Što (ne) učiniti u slučaju informacijsko-sigurnosnih propusta unutar poduzeća?
 16. Zaštita na radu pri radu s računalom
 17. Čimbenici od utjecaja na plaću zaposlenika
 18. Informacijska sigurnost u funkciji upravljanja informacijskim kapitalom poduzeća
 19. Europska regulativa zaštite na radu
 20. Ključni indikatori uspješnosti (KPI) u upravljanju ljudskim resursima (HR)
 21. Informacijska sigurnost u funkciji upravljanja informacijskim kapitalom poduzeća (2/3)
 22. Pregovori o plaćama i povišicama zaposlenika i konzultanata
 23. Utjecaj plana kontinuiteta poslovanja na zaštitu na radu
 24. Informacijska sigurnost u funkciji upravljanja informacijskim kapitalom poduzeća (3/3)
 25. Planiranje potrebe za ljudskim resursima
 26. Ključni pokazatelji zaštite na radu
 27. Utjecaj ulaganja u informacijski kapital na produktivnost

ICT Business

 1. Sigurnost Internet bankarstva
 2. Sigurnost e-Građana
 3. Makroekonomija, ICT i Hrvatska

Dodiplomski studij

 1. Diplomski rad “Kompjutorske komunikacije u poslovnom svijetu”, kolegij Informatika, prosinac 1998. – osobni upit preko Kontakt obrasca.

Poslijediplomski studij

 1. Kolegij “Sustavi za potporu odlučivanju” (Decision Support Systems) – primjer odjela nabave
 2. Kolegij “Inteligentno upravljanje informatičkim kadrovima” – plan informacijske sigurnosti poduzeća
 3. Kolegij “Usporedni i e-porezni sustavi Hrvatske i Europske unije” – oporezivanje kapitalne dobiti od investiranja fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj
 4. Magistarski rad “Integralna zaÅ¡titna funkcija unutar poduzeća i sustav upravljanja informacijskom sigurnošću – Saipem Mediteran Usluge d.o.o, Rijeka” – osobni upit preko Kontakt obrasca.

Doktorski studij

 1. Kolegij “Metodologija znanstvenog istraživanja” – kritički prikaz knjige “LYNDON H. LAROUCHE Jr., DAVID P. GOLDMAN: THE UGLY TRUTH ABOUT MILTON FRIEDMAN”
  (hrv. „RUŽNA ISTINA O MILTONU FRIEDMANU“)
 2. Kolegij “Filozofija i razvoj ekonomske misli” – kritički seminarski rad “KRITIKA MILTONA FRIEDMANA – LYNDON LAROUCHE I NAOMI KLEIN”
 3. Kolegij “Kvantitativne metode” – seminarski rad - – osobni upit preko Kontakt obrasca
 4. Kolegij “”Metodologija znanstvenog istraživanja” – metodoloÅ¡ki seminarski rad “INFORMACIJSKA SIGURNOST U FUNKCIJI UPRAVLJANJA INFORMACIJSKIM KAPITALOM PODUZEĆA”
 5. Kolegij “Mikroekonomija” – seminarski pristupni rad – “IMPACT OF INFORMATION CAPITAL ON ENTERPRISE EFFICIENCY – AN OVERVIEW”
 6. Kolegij “Odabrane teme iz poslovne ekonomije” – seminarski pristupni rad – “KORIÅ TENJE EKONOMSKIH I FINANCIJSKIH KRITERIJA PRI ODLUÄŒIVANJU O INVESTIRANJU U SUSTAVE UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU”
 7. Doktorska disertacija “MODEL EKONOMSKI ODRŽIVOGA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU U MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA” (ožujak 2014.)

Intervjui

1. Varnostni forum, studeni 2009.

Intervju Varnostni forum 11/2009 - sudski vještak informatike i telekomunikacija Saša Aksentijević

2. ÄŒlanak objavljen u časopisu “Varnostni Forum”, ožujak 2010. – “What to do in case of security breaches and how to prevent them”

ÄŒlanak Varnostni Forum ožujak 2010. – sudski vjeÅ¡tak informatike i telekomunikacija SaÅ¡a Aksentijević by axyy on Scribd

ÄŒasopis Business.hr – interview SaÅ¡a Aksentijević – May/svibanj 2011 – ICT forensics – ICT forenzika

ÄŒasopis poslovni.hr – Sudski vjeÅ¡taci za telekomunikacije pozdravljaju odluku Hakoma u sporu H1-HT

Je li zavrÅ¡ilo zlatno doba Interneta – intervju sa stalnim sudskim vjeÅ¡takom za informatiku i telekomunikac…

Komentar s Portala Rep.hr – Stalni Sudski Vjestak Za Informatiku i Telekomunikacije Sasa Aksentijevic

Može li Facebook status pogoršati položaj zagrebačkog programera na sudu?

setimes.com – interview, Sasa Aksentijevic , ICT forensics expert by axyy on Scribd

ICT Business _ IT sigurnost na niskim granama, puno prilika za popravak – SaÅ¡a Aksentijević

 

Uber o Blokadi Aplikacije_ ‘Žao Nam Je, Ali to Je Neprihvatljivo’ by axyy on Scribd

‘ZABRANA MOBILNE APLIKACIJE BILA BI OPASAN PRESEDAN!’ by axyy on Scribd

o Web Shoppingu 24sata 03.12.2017. by axyy on Scribd

 

Prijevare kod Internet kupovine by axyy on Scribd

 

Kriptovalute Nisu Pravi Novac, Ali Se Na Njih Plaća Pravi Porez _ Saša Aksentijević by axyy on Scribd

I to Je Vrsta Pljačke_ Kazna Za ‘Å eranje’ Podataka 20 Mil. Eura _ 24sata by axyy on Scribd

24sata 04.09.2018. by axyy on Scribd

Prijevare Na Facebooku_ Lažni Članci Navlače Na Opasne Igre _ 24sata by axyy on Scribd

‘Vrebaju’ Oglase, Plate Za Robu, A Onda Povuku Novac s Računa – 24sata – doc.dr.sc. SaÅ¡a Aksentijević, stal… by axyy on Scribd

ÄŒlanak Rep.hr 13.1.2022 Moze Li Policija Locirati UgaÅ¡eni Mobitel – izv. prof. dr. sc. SaÅ¡a Aksentijević by axyy on Scribd

IT Stručnjak o Deepfake Sli… by axyy

izv. prof. dr. sc. SaÅ¡a Aksentijević – o sigurnosti na Internetu by axyy on Scribd

Lidija Bacic 12-2023 by axyy on Scribd

Studentica Umalo Postala Žrtvom Prijevare_ ‘Izgledalo Je Kao Da Se Radi o Poveznici Hrvatske PoÅ¡te’ – Net.h… by axyy on Scribd