You are currently browsing the archives for the “Članci/konferencije/predavanja” category.

MIPRO 2019 – radovi – koautor Saša Aksentijević

May 26, 2019 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on MIPRO 2019 – radovi – koautor Saša Aksentijević

Rad “The Transition of Croatian Seaports into Smart Ports” predstavljen na konferenciji MIPRO 2019. dobio je nagradu za najbolji rad na konferenciji Digital Economy/Digital Society.

Autori:

M. Jović*, N. Kavran **, S. Aksentijević***, E. Tijan ****
* University of Rijeka/Faculty of Maritime Studies, Rijeka, Croatia
jovic@pfri.hr
**University of Zagreb/Faculty of Transport and Traffic Sciences, Zagreb, Croatia
natalija.kavran@fpz.hr
*** Aksentijević Forensics and Consulting, Ltd., Viškovo, Croatia
axy@vip.hr
****University of Rijeka /Faculty of Maritime Studies, Rijeka, Croatia
etijan@pfri.hr

The Transition of Croatian Seaports into Smart Ports – MIPRO 2019 Saša Aksentijević by axyy on Scribd

An Overview Of Security Challenges Of Seaport IoT Systems – MIPRO 2019 – Saša Aksentijević by axyy on Scribd

42-gi MIPRO 2019. – 20.-24.05.2019. – dva rada koautora doc.dr.sc. Saše Aksentijevića

April 30, 2019 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on 42-gi MIPRO 2019. – 20.-24.05.2019. – dva rada koautora doc.dr.sc. Saše Aksentijevića

U Opatiji će se od 20.-24.05.2019. održati 42-ga konferencija MIPRO, a na konferenciji će u okviru sekcije Digital Economy / Digital Society (DE/DS) biti prezentirana, i u zborniku radova objavljena dva znanstvena rada koautora Saše Aksentijevića, i to:

  1. An Overview of Security Challenges of Seaport IoT Systems
  2. The Transition of Croatian Seaports into Smart Ports

Po dovršetku konferencije, radovi će biti objavljeni pod “Radovi“. Više o konferenciji možete saznati na Internet stranicama MIPRA 2019., a u nastavku se nalazi kratki letak sa programom sekcije DE/DS:

Mipro 2019 DE-DS sections by on Scribd

“‘Vrebaju’ oglase, plate za robu, a onda povuku novac s računa” – 24 sata – doc.dr.sc Saša Aksentijević, stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije

March 31, 2019 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on “‘Vrebaju’ oglase, plate za robu, a onda povuku novac s računa” – 24 sata – doc.dr.sc Saša Aksentijević, stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije

'Vrebaju' Oglase, Plate Za Robu, A Onda Povuku Novac s Računa – 24sata – doc.dr.sc. Saša Aksentijević, stal… by axyy on Scribd

Novi članak koautora doc.dr.sc. Saše Aksentijevića – časopis “Sustainability”

March 4, 2019 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on Novi članak koautora doc.dr.sc. Saše Aksentijevića – časopis “Sustainability”

Za objavu je prihvaćen novi članak koautora Edvarda Tijana, Saša Aksentijevića, Katarine Ivanić i Mladena Jardasa pod naslovom “Blockchain Technology Implementation in Logistics”. Članak je objavljen u posebnom izdanju “Special Issue Digital Supply Chain” znanstvenog časopisa “Sustainability” u izdanju švicarskog MDPI.

Sam proces je bio prilično zahtjevan jer je više recenzenata u četiri prolaza davalo svoje komentare i zahtijevalo promjene i korekcije u članku.
Časopis je A ranga za područje tehničkih znanosti.

Sažetak članka : (engleski jezik)

This paper researches decentralized data storage represented by blockchain technology and the possibility of its development in sustainable logistics and supply chain management. Although the benefits of blockchain technology have been most widely researched in the financial sector, major challenges in logistics, such as order delay, damage to goods, errors, and multiple data entry can also be minimized by introducing blockchain technology. This paper presents a comprehensive review of the current and rising trends of blockchain technology usage in logistics and supply chain management.
Keywords: blockchain; logistics; internet of things; big data

Sustainability Clanak Separat by axyy on Scribd

MIPRO 2019. DE/DS (Digital Economy / Digital Society), Opatija, 20-24.05.2019.

December 12, 2018 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on MIPRO 2019. DE/DS (Digital Economy / Digital Society), Opatija, 20-24.05.2019.

Mipro de 2019 Letak by axyy on Scribd

Mipro de 2019 Letak by axyy on Scribd

Predavanje doc.dr.sc. Saše Aksentijevića “Razvojne faze projekta – od ideje do finalnog proizvoda”, HUB385, Zagreb, 26.11.2018.

November 25, 2018 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on Predavanje doc.dr.sc. Saše Aksentijevića “Razvojne faze projekta – od ideje do finalnog proizvoda”, HUB385, Zagreb, 26.11.2018.

U coworking prostoru HUB385 u Zagrebu 26.11.2018. bit će održana radionica PROCJENA INOVACIJSKE POLITIKE koja će se održati u sklopu Strateškog projekta za podršku i uspostavu Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi sufinanciranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Korisnik projekta je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a partner Hrvatska gospodarska komora. Radionica se organizira uz pomoć Zajednice izvršitelja – Area Science Park, Trst, Italija i Notitia d.o.o., Zagreb.

U okviru te radionice, doc.dr.sc. Saša Aksentijević će u 11h održati tematsko predavanje naslovljeno “Razvojne faze projekta – od ideje do finalnog proizvoda”.

Po dovršetku radionice, prezentacija će biti objavljena u sekciji pod “Radovi“.

Radionica “VREDNOVANJE I PROVEDBA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA” održana u Green Gold / Zagreb

November 25, 2018 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on Radionica “VREDNOVANJE I PROVEDBA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA” održana u Green Gold / Zagreb

22. i 23.11.2018. u organizaciji Wyg savjetovanja u Green Goldu/Zagreb, održana je radionica pod naslovom “VREDNOVANJE I PROVEDBA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA”. Radionica je održana za dvije grupe polaznika Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije HAMAG-BICRO, a tijekom radionice predstavljen je i priručnik napisan za Sektor za bespovratne potpore – Istraživanje, razvoj i inovacije, Službu za praćenje provedbe projekata i Službu za vrednovanje i ugovaranje projekata tog sektora, te njihove odjele.

U nastavku se donosi sadržaj priručnika.

SADRŽAJ PRIRUČNIKA

POJMOVNIK
1. Uvod
2. Terminologija područja istraživanja, razvoja i inovacija
2.1 Inovacija i izum
2.2 Istraživanje i razvoj
2.3 Transfer tehnologije
2.4 Kriteriji poticanja istraživanja i razvoja
2.5 Faze projektnog razvoja – od ideje do završnog proizvoda
2.6 Istraživačko-razvojni projekti Hamag-Bicra i upotreba TRL razdiobe
2.7 Vrste istraživanja
2.7.1 Temeljno istraživanje
2.7.2 Primijenjeno istraživanje
2.7.3 Industrijsko istraživanje
2.7.4 Eksperimentalni razvoj
2.7.5 Razvojno istraživanje
3. Formalni izvori metodologije provedbe i praćenja istraživačko-razvojnih projekata
3.1 OECD metodologija prikupljanja statističkih podataka o istraživanju i razvoju (Frascati priručnik)
3.2 Pregled metodologije Oslo priručnika: prikupljanje i interpretacija statističkih informacija o inovacijama
3.3 Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014.(“GBER izuzeća“)
3.4 Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3)
3.5 Proračuni istraživačko razvojnih projekata
3.6 Sigurnost projektnih informacija
4. Pregled programa iz područja istraživanja, razvoja i inovacija
4.1 Program provjere inovativnog koncepta (PoC)
4.2 Inovacije novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (INMSP)
4.3 Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (KIP)
4.4 Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI)
4.5 Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte
4.6 Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća (RAZUM)
4.7 Program za istraživanje i razvoj (IRCRO)
4.8 Podrška Uredima za transfer tehnologije (UTT)
4.9 EUROSTARS
4.10 EUREKA
4.12 SME Instrument
4.13 Inovacijski vaučeri za MSP-ove
5. Izazovi povezani uz istraživačko-razvojnu i inovacijsku fazu puta proizvoda prema tržištu
5.1 Dionici
5.1.1 Prijavitelj/projektni partner
5.1.2 Znanstveno-istraživačka ustanova
5.1.3 HAMAG-BICRO
5.1.4 Tehnički evaluator/tehničko-poslovni savjetnik
5.2 Vrednovanje istraživačko-razvojnih projekata za njihovu uspješnu provedbu
5.3 Uloga i značaj poslovno-financijskog vrednovanja u ocjeni istraživačko-razvojnih projekata
5.3.1 Upravljanje istraživačko-razvojnim projektima tijekom provedbene faze
5.3.2 Sadržaj, značaj i metodologija izrade periodičnih izvješća
5.4 Rizik uspješnosti ostvarenja istraživačko-razvojnog projekta
6. Popis korištenih izvora

Novi članak koautora doc.dr.sc. Saše Aksentijevića na Bled eConference 2018., Republika Slovenija

May 27, 2018 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on Novi članak koautora doc.dr.sc. Saše Aksentijevića na Bled eConference 2018., Republika Slovenija

Na 31vu Bled eConference Digital Transformation – Meeting the Challenges, koja će biti održana od 17.-20.06.2018. prijavljen je i recenziju je prošao rad koautora Edvarda Tijana, Mladena Jardasa, Saše Aksentijevića i Ane Perić Hadžić pod naslovom “Integrating Maritime National Single Window with Port Community System – Case Study Croatia”. Rad će biti objavljen u zborniku.

Abstract A single point of data entry for documentary requirements and procedures in maritime transport – Maritime National Single Window (MNSW) includes process integration of all stakeholders in the entire seaport system.  The primary goal of the MNSW is to eliminate data redundancy in a way that the entered data is instantly visible in other systems, according to the set level of authorization and authentication. In many seaports, the administrative MNSW is connected to the commercial Port Community System (PCS), an information system for the exchange of cargo related commercial data. The linking of the MNSW and the PCS connects the administrative with the commercial business aspect, making seaport business processes more efficient and more effective. Both interfaces can only be developed by using process reengineering and presume significant investments in underlying information technologies. Such implementation requires in-depth analysis of all stakeholders’ processes in the seaport system, in order for both systems to complement each other.

Keywords: • Maritime National Single Window • Port Community System • business integration • reengineering

MIPRO 2018. – novi članak u zborniku koautora doc.dr.sc. Saše Aksentijevića

May 22, 2018 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on MIPRO 2018. – novi članak u zborniku koautora doc.dr.sc. Saše Aksentijevića

41. međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku MIPRO 2018. održat će se u Opatiji od 21-25.05.2018. godine.

MIPRO 2018. doc.dr.sc. Saša Aksentijević stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije

Za zbornik radova prihvaćen je rad koautora Saša Aksentijevića, Dražena Markovića, Edvarda Tijanai Mladena Jardasa: “Application of Social Network Analysis to Port Community Systems”.

Rad će biti objavljen u sekciji “Radovi” po izlasku zbornika.

O kriptovalutama (24sata.hr, 16.03.2018.), stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije Saša Aksentijević

March 16, 2018 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on O kriptovalutama (24sata.hr, 16.03.2018.), stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije Saša Aksentijević

Poveznica na izvorni tekst.

Kriptovalute Nisu Pravi Novac, Ali Se Na Njih Plaća Pravi Porez _ Saša Aksentijević by axyy on Scribd

O prijevarama tijekom Internet kupovine

February 28, 2018 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on O prijevarama tijekom Internet kupovine

Članak na 24 sata – pristupite mu doc.dr.sc. Saša Aksentijević stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije.

STL konferencija 2017 – zahvala

January 30, 2018 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on STL konferencija 2017 – zahvala

STL Conference 2017 Acknowledgement – Saša Aksentijević by axyy on Scribd

Elaborat razvoja jedinstvenog pomorskog sučelja u Republici Hrvatskoj

January 24, 2018 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on Elaborat razvoja jedinstvenog pomorskog sučelja u Republici Hrvatskoj

Na Internet stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture objavljeni su Elaborat razvoja jedinstvenog pomorskog sučelja u Republici Hrvatskoj, kao i vezana prezentacija.

Izrađivači Elaborata su doc.dr.sc. Edvard Tijan, prof.dr.sc. Damir Zec, izv.prof.dr.sc. Alen Jugović, doc.dr.sc. Saša Aksentijević i Mladen Jardas, mag. ing. logist.

 

  1. Elaborat razvoja jedinstvenog pomorskog sučelja 
  2. Prezentacija

Konferencija o digitalizaciji pomorskog prometa – predstavljen Elaborat o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu, koautor doc.dr.sc. Saša Aksentijević

January 20, 2018 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on Konferencija o digitalizaciji pomorskog prometa – predstavljen Elaborat o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu, koautor doc.dr.sc. Saša Aksentijević

Pomorski fakultet u Rijeci - doc.dr.sc. Saša Aksentijević, stalni sudski vještak

U Zagrebu je 17.01.2018. u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, održana Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu. U okviru konferencije predstavljen je Elaborat o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu, kao i prijedlog Kataloga isprava, dokumenata i podataka. Izrada Elaborata i Kataloga je povjerena u rujnu 2017. godine Pomorskom fakultetu u Rijeci a izrađivači su doc.dr.sc. Edvard Tijan, prof.dr.sc. Damir Zec, izv.prof.dr.sc. Alen Jugović, doc.dr.sc. Saša Aksentijević i Mladen Jardas, mag. ing. logist. Elaborat i Katalog će biti objavljeni na Internet stranicama Ministarstva i dostupni javnosti. Više o Konferenciji na ovom linku.

Međunarodna multidisciplinarna konferencija o moru, transportu i logistici 2017. / Rijeka, 20.-22. studenog 2017.

November 14, 2017 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on Međunarodna multidisciplinarna konferencija o moru, transportu i logistici 2017. / Rijeka, 20.-22. studenog 2017.

U Rijeci će se od 20.-22. studenog 2017. održati Međunarodna multidisciplinarna konferencija o moru, transportu i logistici 2017.
Više o konferenciji možete saznati na Internet stranicama konferencije.
Programu konferencije možete pristupiti ovdje.

21.11.2017. od 15:00 – 15:30 pozvano predavanje će održati doc. dr. sc. Saša Aksentijević, stalni sudski vještak i vlasnik poduzeća Aksentijević vještačenje i savjetovanje d.o.o., s naslovom “Challenges of ICT management in offshore construction projects”.

Sažetak predavanja slijedi u nastavku.

Abstract: Offshore construction projects are typically very difficult and complex: they are situated in diverse and remote geographical areas where support cannot be easily guaranteed. Network communication is achieved using diverse technical solutions aiming to optimize cost while guaranteeing quality of service for users. Users are also heterogeneous and comprised of various clients, subcontractors, third parties and internal users, so ICT services need to be provided to all of them while keeping logical and sometimes physical separation and ensuring information security. Construction projects are usually fast-track projects, which imposes additional difficulties on ICT planning. Cooperating teams are usually multinational and work in rotational manner. Finally, a fleet of various vessels (pipe laying vessels, survey vessels, diving support vessels, crane vessels barges, flotels and other) is commonly used in execution of such projects, which further complicates delivery of ICT services. In this presentation, some real challenges in management of ICT services in two offshore projects in Caspian Sea and Adriatic Sea will be described in form of case studies with methods undertaken to remedy them and ensure uninterrupted ICT service delivery and thus support successful completion of underlying offshore projects.

Key words: offshore, construction, ICT

STL Conference Opatija 20-22.11.2017. doc.dr.sc. Saša Aksentijević, Aksentijević vještačenje i savjetovanje… by axyy on Scribd

Portal IUS-INFO – novi članak autora Matije Stokića i Saše Aksentijevića

November 2, 2017 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on Portal IUS-INFO – novi članak autora Matije Stokića i Saše Aksentijevića

Novi članak s tematikom sudskih vještačenja iz područja informatike i telekomunikacija autora Matije Stokića i Saše Aksentijevića objavljen je na portalu IUS-INFO.

Možete mu pristupiti nakon registracije na portalu korištenjem ove poveznice.

Novi članak u Hrvatskoj pravnoj reviji – Stokić Matija, Aksentijević Saša “Vještačenje u predmetima protupravnih radnji izvršenih uz uporabu informatičko-komunikacijske tehnologije”

September 24, 2017 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on Novi članak u Hrvatskoj pravnoj reviji – Stokić Matija, Aksentijević Saša “Vještačenje u predmetima protupravnih radnji izvršenih uz uporabu informatičko-komunikacijske tehnologije”

U Hrvatskoj pravnoj reviji od 12.09.2017. objavljen je novi članak autora Matije Stokića i Saše Aksentijevića pod naslovom “Vještačenje u predmetima protupravnih radnji izvršenih uz uporabu informatičko-komunikacijske tehnologije”.

Matija Stokić, dipl.iur., sudac je Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Pakracu.

dr.sc. Saša Aksentijević, vlasnik je poduzeća Aksentijević vještačenje i savjetovanje, d.o.o., i stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije.

Članku se može pristupiti po registraciji na stranicama Inženjerskog biroa d.d.

Sažetak rada:

Sve je više pojava različitih vrsta i oblika štetnih radnji i kaznenih djela sa sve težim i zloćudnijim posljedicama izvršenih uz uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije. Slijedom toga pred sudove stiže sve veći broj predmeta u kojima je potrebno utvrditi na koji način i od strane koje osobe je u takvim slučajevima izvršena protupravna radnja. Budući da se u pravilu radi o činjeničnim pitanjima koja zahtijevaju specifična stručna znanja, u praksi je gotovo nezaobilazan angažman sudskih vještaka za informatiku i telekomunikacije. Uz neke općenite probleme koji opterećuju suradnju sudova i sudskih vještaka, vještačenja u ovoj vrsti predmeta obilježavaju i određene specifične teškoće procesno-pravne i tehničke prirode. U ovom se radu izlažu neki aspekti te problematike.

Ključne riječi: računalo, internet, ICT, zlouporabe, prijevare, vještačenje.

 

 

 

MIPRO 2017. – novi članak u zborniku koautora Saše Aksentijevića, Edvarda Tijana i Alena Jugovića

February 1, 2017 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on MIPRO 2017. – novi članak u zborniku koautora Saše Aksentijevića, Edvarda Tijana i Alena Jugovića

40. jubilarni međunarodno skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku MIPRO 2017. održat će se u Opatiji od 22-26.05. 2017. godine.

Za zbornik radova prijavljen je rad koautora Saše Aksentijevića, Edvarda Tijana i Alena Jugovića “Financial impact of forensic proceedings in ICT”.

Saša Aksentijević, Edvard Tijan, Alen Jugović: Financial impact of forensic proceedings in ICT by axyy on Scribd

 

Izvod sa Hrvatske znanstvene bibliografije:

Pregled bibliografske jedinice broj: 859059

Rad u postupku objavljivanja

 

Autori: Aksentijević, Saša; Tijan, Edvard; Jugović, Alen
Naslov: Financial impact of forensic proceedings in ICT
Izvornik: MIPRO 2017 40th International Convention Proceedings (2017)
Status rada: Poslan
Ključne riječi: forensic proceedings ; forensic investigations ; financial impact ; ICT
Sažetak:
Application of scientific forensic methods in ICT has become a mainstream methodology not only in criminal and civil proceedings, but also in preventive maintenance of various aspects of ICT systems used by corporations, governmental and other institutions. However, despite efforts of solution providers to create forensic hardware, software and procedures that are purported to be easy to use even by those that are not forensic experts, in most cases forensic proceedings are connected with high utilization of financial and temporal resources. Accelerated changes in information technology and architecture also require additional regulation that will pre-emptively ensure adequate amount and form of forensic trail left for possible future investigations. This paper is an attempt to describe current state of affairs of forensic proceedings, the latest trends and to provide comment on their financial impact and consequential real-world feasibility.
Izvorni jezik: ENG
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Informacijske i komunikacijske znanosti,Ekonomija,Računarstvo
Tiskani medij: da
Upisao u CROSBI: Edvard Tijan (etijan@pfri.hr), 31. Sij. 2017. u 17:37 sati

Članci iz zbornika radova MIPRO 2016 – koautor stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije doc.dr.sc. Saša Aksentijević

June 8, 2016 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on Članci iz zbornika radova MIPRO 2016 – koautor stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije doc.dr.sc. Saša Aksentijević

Information Security Assessment in Nature Parks

The modern approach to the analysis of logistics information systems

MIPRO 2016 – 39. međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku – Opatija

May 11, 2016 // Posted in Ostalo, Članci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on MIPRO 2016 – 39. međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku – Opatija

Od 30.05.2016. do 03.06.2016. u Opatiji će se održati 39. međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku u Opatiji. Na rad su prijavljena dva rada koautora doc.dr.sc. Saše Aksentijevića, stalnog sudskog vještaka za informatiku i telekomunikacije, i to iz područja upravljanja i izgradnje poslovnih informacijskih sustava i informacijske sigurnosti.

Oba rada prošla su postupak recenzije i po izradi zbornika radova s konferencije bit će objavljeni u sekciji Radovi.

  • The modern approach to the analysis of logistics information systems

Ana Iskra 1, Edvard Tijan 2, Saša Aksentijević 3
1 E-mail: ana_iskra@yahoo.com

2 University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies
Studentska 2, 51000 Rijeka, Croatia
Tel: +385 51 33 84 11 Fax: +385 51 33 67 55 E-mail: etijan@pfri.hr

3 Aksentijević Forensics and Consulting, Ltd.
Gornji Sroki 125a, Viškovo, Croatia
Tel: +385 51 65 17 00 Fax: +385 51 65 17 81 E-mail: axy@vip.hr

Abstract – The terms of logistic management in organizations and the use of information and telecommunication technologies in support of the management are inextricably intertwined. The fundamental benefit which business systems obtain by using logistics business information systems is the optimization of business processes. By using the logistics information systems the focus is shifted to those business processes that result in the highest added value. The highest level of development of logistics business information systems results in the construction of an integrated logistics information system that allows data mining processes and supports managerial decision making. This paper analyzes the development of logistics information systems, their types and functionalities in the context of modern business environments.

Key words: logistics, information system, business process

  • Information security assessment in nature parks

Saša Aksentijević 1, Toni Đugum 2, Krešimir Šakić 3

1 Aksentijević Forensics and Consulting, Ltd.
Gornji Sroki 125a, Viškovo, Croatia
Tel: +385 51 65 17 00 Fax: +385 51 65 17 81 E-mail: axy@vip.hr

2 National Park Krka
Trg Ivana Pavla II br. 5, Šibenik, Croatia
Tel: +385 22 20 17 77 Fax: +385 22 33 68 36 E-mail: toni.dugum@npk.hr

National Park Krka
Trg Ivana Pavla II br. 5, Šibenik, Croatia
Tel: +385 22 20 17 77 Fax: +385 22 33 68 36 E-mail: kresimir.sakic@npk.hr

Abstract – In this paper, specific requirements for information security assessment will be identified along with proposal for the model specially tailored to suit the audit needs of the information systems within nature parks – protected and conserved areas. Elements of information security management system for nature parks are described along with specific information security elements called situations, to be evaluated. Proposed model is set in a way to provide quantitative evaluation of the overall system of information security management. The audit approach involves definition of cardinal events of information security, assets, threats and related vulnerabilities. Final outcome of the assessment is not only mark that represents overall state of affairs within information security management system, but also a set of recommendations for remedial measures and implementation of controls of information security in nature parks in order to elevate already achieved and determined compliance level. Proposed model is tested in case of nature park “Krka” in Croatia and the test results provide unique and adequate insight in achieved level of information security management system compliance.

Key words: information security, nature park, audit, quality systems, national park Krka