You are currently browsing the archives for the “Vještak za informatiku” category.

Potpisan ugovor s Lučkom upravom za tehničku pomoć pri uvođenju PCS-a (Port Community System)

April 22, 2018 // Posted in Vještak za informatiku  |  Comments Off on Potpisan ugovor s Lučkom upravom za tehničku pomoć pri uvođenju PCS-a (Port Community System)

Zajednica ponuditelja koja se sastoji od Aksentijević vještačenje i savjetovanje, d.o.o, Kiss Patterns, Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Sarda d.o.o. kao predstavnika Zajednice, potpisala je 18.04.2018. ugovor s Lučkom upravom Rijeka za tehničku pomoć pri dizajnu i implementaciji informatičkog sustava lučke zajednice (PCS – Port Community System), koji je sufinanciran sredstvima CEF-a.

Procjenjuje se kako će Lučkoj upravi u sljedeće 2.5 godine biti isporučene usluge ukupne vrijednosti 2,3 milijuna kuna.

Više o tome na ovoj poveznici.

Lučka uprava Rijeka - doc.dr.sc. Saša Aksentijević

Ponovljeno imenovanje stalnim sudskim vještakom za informatiku i telekomunikacije – Saša Aksentijević – Županijski sud u Rijeci – 2017.

May 26, 2017 // Posted in Vještak za informatiku  |  Comments Off on Ponovljeno imenovanje stalnim sudskim vještakom za informatiku i telekomunikacije – Saša Aksentijević – Županijski sud u Rijeci – 2017.

Imenovanje Zupanijski Sud 2017 by axyy on Scribd

Ponovljeno imenovanje stalnim sudskim vještakom za informatiku i telekomunikacije – Saša Aksentijević – Trgovački sud u Rijeci – 2017.

December 31, 2016 // Posted in Vještak za informatiku  |  Comments Off on Ponovljeno imenovanje stalnim sudskim vještakom za informatiku i telekomunikacije – Saša Aksentijević – Trgovački sud u Rijeci – 2017.

Imenovanje Trgovacki Sud – 2017 by axyy on Scribd

Dokumenti potrebni za ponovno imenovanje stalnim sudskim vještakom

October 29, 2016 // Posted in Vještak za informatiku  |  Comments Off on Dokumenti potrebni za ponovno imenovanje stalnim sudskim vještakom

Dokumeni potrebni za ponovno imenovanje stalnim sudskim vještakom (svake četiri godine) su sljedeći:

  1. Zahtjev za ponovno imenovanje stalnim sudskim vještakom
  2. Kopija rješenja iz prethodnog mandata
  3. Ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka sklopljen sa osiguravajućim društvom po vlastitom izboru (obvezna svota osiguranja u iznosu od najmanje 200.000,00 kuna)
  4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak novije od tri mjeseca
  5. Popis predmeta u kojima je u prethodnom mandatu obavio vještačenje (broj predmeta i naziv suda)
  6. Potvrda o stručnom usavršavanju
  7. Potvrda o uplati sudske pristojbe u iznosu od 300 Kn

Zahtjev za ponovno imenovanje podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka roka na koje je postavljen.
Prije ponovnog imenovanja za stalnog sudskog vještaka predsjednik nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda utvrdit će da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu ili mu je izrečena sigurnosna mjera, dok traju pravne posljedice osude ili mu je izrečena zabrana bavljena zanimanjem kada traži imenovanje za stalnog sudskog vještaka.
Ponovno imenovani stalni sudski vještak ne daje prisegu i nije dužan obaviti stručnu obuku.

 

 

Sudski vještak za informatiku i proces vještačenja – infografika

April 5, 2016 // Posted in Vještak za informatiku  |  Comments Off on Sudski vještak za informatiku i proces vještačenja – infografika

Sudski vještak za informatiku – proces vještačenja

Kako postati stalni sudski vještak za informatiku?

January 27, 2016 // Posted in Ostalo, Vještak za informatiku  |  Comments Off on Kako postati stalni sudski vještak za informatiku?

Uvjeti i postupak odabira u zvanje stalnog sudskog vještaka za informatiku definirani su Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima.

Uvjeti i postupak za imenovanje vještaka za informatiku ne razlikuju se od onih za odabir u druga područja vještačenja. Pritom je potrebno je napomenuti kako su informatika i telekomunikacije dva odvojena područja u smislu vještačenja, te je stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije zapravo odvojeno izabran u dva područja: informatika i telekomunikacije, odnosno, on je stalni sudski vještak za informatiku, te stalni sudski vještak za telekomunikacije.

Razlika između pojma “vještak za informatiku”, “sudski vještak za informatiku” i “stalni sudski vještak za informatiku”, ili neko drugo područje, primarno je u tome što sud u slučaju nedostatka vještaka za neko područje može imenovati stručnu osobu ili instituciju koje inače nisu imenovane za vještačenje kao stalni sudski vještaci. Terminom “stalni sudski vještak” naglašava se stalnost imenovanja u određenom području.

Stalni sudski vještak za informatiku iznova se imenuje svake četiri godine.

Detalji o samom postupku, uvjetima i pravima mogu se naći na sljedećoj poveznici.

U slučaju da Vam je potreban u Vašem postupku ili poslovanju (stalni sudski) vještak za informatiku i/ili (stalnis sudski) vještak za telekomunikacije, možete se obratiti putem kontakt obrasca na ovim stranicama ili kontakt stranica poduzeća Aksentijević vještačenje i savjetovanje, d.o.o.

Anketa stalnih sudskih vještaka za informatiku i telekomunikacije – srpanj 2015.

July 14, 2015 // Posted in Vještak za informatiku  |  Comments Off on Anketa stalnih sudskih vještaka za informatiku i telekomunikacije – srpanj 2015.

Rezultati ankete stalnih sudskih vještaka iz područja informatike i telekomunikacija 07-2015 – doc.dr.sc. S…

Članak o sudskim vještačenjima u parničnom postupku autora prof.dr.sc. Joze Čizmića

December 2, 2014 // Posted in Vještak za informatiku  |  Comments Off on Članak o sudskim vještačenjima u parničnom postupku autora prof.dr.sc. Joze Čizmića

O VJEŠTAČENJU U PARNIČNOM POSTUPKU S POSEBNIM OSVRTOM NA VJEŠTAČENJE U PODRUČJU MEDICINE

Nova kolumna – portal ICT Business

September 26, 2014 // Posted in Vještak za informatiku  |  Comments Off on Nova kolumna – portal ICT Business

Objavljena je nova kolumna na portalu “ICT Business” koja problematizira neuspješnost projekata uvođenja poslovnih informacijskih sustava u hrvatska poduzeća.

Ponovljeno imenovanje stalnim sudskim vještakom za informatiku i telekomunikacije – Saša Aksentijević – 2013.

May 15, 2013 // Posted in Vještak za informatiku  |  No Comments

Imenovanje – stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije -Trgovački sud u Rijeci 2013. – Saša A…

Imenovanje – stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije -Županijski sud u Rijeci 2013. – Saša…

Primjeri sudskih vještačenja iz područja informatike i telekomunikacija

March 19, 2013 // Posted in Vještak za informatiku  |  No Comments

Često se postavlja pitanje u kojim se sve slučajevima angažira vještak za informatiku i telekomunikacije. Ugrubo, kako je već objašnjeno u prethodnim tekstovima, vještak  te struke obično izvodi vještačenja za sudove i Državna odvjetništva, no to može činiti u formi izvansudskih vještačenja i za poduzeća, organizacije, tijela državne uprave ili fizičke osobe.U nastavku se navodi nekoliko hipotetskih slučajeva u kojima je moguće angažirati vještaka za informatiku i telekomunikacije, podijeljeno u nekoliko skupina: kazneni slučajevi, vještačenja iz područja telekomunikacija, izvansudska vještačenja i izrada procjena i elaborata.

KAZNENI SLUČAJEVI

1. Vještačenje pohrane maloljetničke pornografije na računalnom sustavu i mreži

2. Vještačenje krađe identiteta putem osobnog računala ili mreže (npr. „otimanjem“ računa elektroničke pošte ili u slučajevima pronevjere)

3. Vještačenje računalnog sustava štedno kreditne banke (pronevjera novca korištenjem osobnog računala)

4. Vještačenje baze podataka (slučaj krađe podataka iz postojećeg i otvaranja novog poduzeća)

5. Vještačenje u slučaju krađe identiteta putem Facebooka

6. Vještačenje baze podataka i aplikacije u slučaju krađe podataka i aplikacije od strane bivšeg zaposlenika

7. Vještačenje vjerodostojnosti poruka elektroničke pošte i poslovne dokumentacije poduzeća (ugovori u štampanom obliku i pohranjeni u elektroničkom obliku)

8. Vještačenje računalne prijevare (pronevjere): transfer sredstava s bankovnog računa poduzeća na privatni račun

9. Vještačenje krađe podataka poduzeća od strane zaposlenika (slučaj nabave)

10. Vještačenje prijevare zaposlenika korištenjem računala – utaja (manjak) novca u blagajni trgovačkog poduzeća

PROCJENE

1. Procjena vrijednosti digitalne fotografije (Zakon o autorskim i srodnim pravima)

2. Procjena vrijednosti računalne opreme u elaboratima dokapitalizacije društva s ograničenom odgovornošću

3. Procjena vrijednosti računalne opreme u elaboratu unosa u temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću, prilikom osnivanja

4. Procjena svote utrošene na poslovanje informatičkog odjela u zadanom periodu uz procjenu razdiobe na investicijska ulaganja i operativne troškove

5. Procjena vrijednosti računalne i mrežne opreme pri likvidaciji podružnice stranog poduzeća

6. Izrada elaborata za dokapitalizaciju društva s ograničenom odgovornošću unošenjem vlastitog novo razvijenog računalnog softvera u temeljni kapital

IZVANSUDSKA VJEŠTAČENJA

1. Vještačenje poslovnih informacijskih sustava (eng. „Integrated Business Information Systems“) – CRM, ERP

2. Analiza zatečenog stanja informatičke i telekomunikacijske infrastrukture poduzeća

3. Prijedlog optimizacije ugovora za informatičke i telekomunikacijske usluge

4. Prijedlog razvoja funkcije informatike i telekomunikacija u budućnosti

5. Vještačenje integriranog poslovnog informacijskog sustava – dostignuta razina implementacije i poštivanje ugovornih obaveza

6. Vještačenje računalnog hardvera uređaja za mjerenje brzine vozila u procesu javne nabave

7. Izoliranje dokaza: Kreiranje kopije tvrdog diska ili podataka, prema nalogu naručitelja vještačenja

8. Vještačenje projektnog zadatka i ponuda pri izradi poslovnog informacijskog sustava poduzeća

9. Vještačenje implementacije poslovnog informacijskog sustava maloprodaje

10. Vještačenje vjerodostojnosti poruka elektroničke pošte razmijenjene između špediterskog poduzeća i klijenta

TELEKOMUNIKACIJE


1. Procjena lokacije mobilnog uređaja i uspostavljanja telefonskih poziva te slanja SMS poruka u kaznenom slučaju

2. Vještačenje vjerodostojnosti poruka zatečenih na mobilnom telefonu koji je korišten za počinjenje kaznenog djela prijevare

Može li Facebook status pogoršati položaj zagrebačkog programera na sudu?

December 16, 2012 // Posted in Vještak za informatiku  |  No Comments

Cijeli clanak moze se procitati na portalu rep.hr. Izdvaja se samo jedan dio:

Komentar na Facebooku može biti dokaz

“U ovom smislu tužitelj ima slobodu prikupljanja dokaza i zasigurno može nešto što je zapravo izrečeno na uvriježenom javnom mediju kao što je Facebook predložiti kao dokaz, kako bi se primjerice dokazale neke osobne karakteristike počinitelja. S druge strane, zastupnik optuženog može primjerice pobijati autentičnost, nakon čega se može pozvati vještaka koji će se očitovati na okolnosti vjerodostojnosti. U slučaju tvrtki kao što su Facebook, Google, Yahoo, Microsoft i slične, u pravilu se kod upućivanja upita ne dobiva odgovor ili se upućuje na međunarodnu pravnu pomoć koja je previše kompliciran institut za slučajeve koji nisu ‘od velike važnosti’, zbog čega je ponekad teško ili nemoguće utvrditi autentičnost, pa se vještak mora očitovati u tom smislu, a sud tu okolnost cijeniti kao dubioznu.” – rekao je Aksentijević.

Očitovanje na novinske članke i članke s portala

October 3, 2012 // Posted in Vještak za informatiku  |  No Comments

Ovom prigodom želio bih se očitovati na neke činjenice vezano uz novinske članke koji su se danas u medijima pojavili vezano uz poslovanje poduzeća Hrvatske autoceste d.o.o., a motivirano nizom poruka elektroničke pošte i telefonskih poziva iz medija koje sam danas primio. Po ovom pitanju, ovo će biti moje jedino očitovanje izvan kruga mog klijenta ili, eventualno, nadležnih državnih organa.

Želio bih istaknuti kako je suradnja Hrvatskih autocesta d.o.o. i mene poslovna suradnja koja je predmet ugovora čija je klauzula čuvanje tajnosti informacija. Neovisno o tome, Pravilnik o sudskim vještacima zahtijeva od sudskih vještaka da sve činjenice koje saznaju tijekom rada moraju čuvati kao tajnu. Iz navedenog razloga, a uzevši u obzir činjenicu kako duboko vjerujem da se profesionalni integritet neovisnog stručnjaka između ostalog temelji i na povjerljivom odnosu s klijentom, nisam u mogućnosti iznositi dodatne informacije.

Međutim, dozvoljeno mi je komentirati komentare i stavove novinara, te bih u tom smislu želio istaknuti kako većina činjenica koje se iznose u novinskim člancima i člancima na portalima, te komparacija i kvantitativnih pokazatelja nisu bili predmetom ugovornog posla između mene i mog klijenta, a osobito ne u dijelu gdje se u okviru novinskih tekstova izvode postotne usporedbe i analize komparativnih tehnologija, već su one proizvoljni dijelovi novinskih članaka sastavljeni od strane novinara ili trećih strana. Ovo se osobito odnosi na imena osoba i poduzeća koji se navode u člancima.

Oduzimanje računalne opreme u kaznenom postupku

March 8, 2012 // Posted in Vještak za informatiku  |  No Comments

Često je pitanje što se događa s računalnom opremom koja je oduzeta tijekom istražnog, odnosno kaznenog postupka. Izvanredan rad autora Branka Brkića, suca Županijskog suda u Zadru iz 2001. godine bavi se upravo ovom tematikom i na jasan način odgovara na navedeno pitanje.

Oduzimanje predmeta i imovinske koristi u kaznenom postupku

Vještaci

April 29, 2010 // Posted in Vještak za informatiku  |  No Comments

Članak “Vještaci”, autora Berislava Matijevića, dipl.iur., iz Rijeke, objavljuje se u cijelosti. Original se nalazi na stranicama Pravna datoteka.

Vještaci – sudski vještak informatike i telekomunikacija Saša Aksentijević www.vjestak-informatika.com

Obavijest

April 22, 2010 // Posted in Vještak za informatiku  |  No Comments

Zbog opsega posla neću biti u mogućnosti zaprimati nove poslove vansudskih vještačenja do 17.05.2010. godine.

Međutim, u slučaju potrebe, slobodno mi se obratite emailom ili putem Web obrasca, jer možemo dogovoriti neke detalje unaprijed i prije početka rada na konkretnim predmetima.

Hvala na razumijevanju.

Potpisan ugovor o poslovnoj suradnji

March 19, 2010 // Posted in Vještak za informatiku  |  No Comments

Slavonija - sudski vještak informatike i telekomunikacija Saša Aksentijević

Tijekom mjeseca ožujka 2010. godine potpisan je ugovor o poslovnoj suradnji s trgovačkim društvom koje na području Slavonije obavlja djelatnost vještačenja i procjena a imenovano je vještakom za poslove kombiniranih vještačenja te upisano u registar vještaka Trgovačkog suda Osijek za poslove vještačenja. Na taj način se usluge vještačenja, procjena i consultinga iz područja informatike i telekomunikacija nude i na području Slavonije, odnosno Istočne Hrvatske.

Orkis.HR – novi članak

January 13, 2010 // Posted in Vještak za informatiku  |  No Comments

Na vodećem hrvatskom portalu posvećenom financijama i računovodstvu – Orkis.HR – objavljen je novi članak pod nazivom “Moderni izazovi upravljanja ljudskim kapitalom“.

Etički kodeks sudskih vještaka

June 14, 2009 // Posted in Vještak za informatiku  |  No Comments

I. OPĆA NAČELA

1.
Vještaci su obvezni poštivati odredbe Etičkoga kodeksa koji određuje odnos vještaka prema radu na vještačenjima, prema sudu, tijelu pred kojim se vodi postupak, odnosno drugomu naručitelju vještačenja (u daljnjem tekstu: naručitelju), strankama, drugim sudskim vještacima i društvenoj zajednici.

2.
Osnovna načela kojima se vještak rukovodi u svom radu i vladanju sadržana su u zakletvi.
Vještak se tom zakletvom obvezuje svojom čašću da će povjerena vještačenja obavljati savjesno i po svom najboljem znanju i da će točno i potpuno iznijeti svoje nalaze i mišljenja, te procjene.

Cjelokupni tekst etičkog kodeksa sudskih vještaka možete preuzeti na poveznici  “Vještačenja” s desne strane.

Imenovanje na Županijskom sudu

June 10, 2009 // Posted in Vještak za informatiku  |  No Comments

Jučer sam zaprimio obavijest da ću u ponedjeljak 15.06.2009. biti imenovan stalnim sudskim vještakom za informatiku i telekomunikacije i pri Županijskom sudu u Rijeci, po polaganju prisege pred Predsjednikom Županijskog suda.

Time ću postati stalni sudski vještak i  pri Trgovačkom i pri Županijskom sudu.

Temeljna razlika u vrsti slučajeva je u tome što se pri Trgovačkom sudu slučajevi uglavnom tiču parničnih postupaka  u prvome stupnju u trgovačkim sporovima, sporovima u povodu osnivanja, rada, prestanka i članstva u trgovačkim društvima, plovidbenim, zrakoplovnim i autorskim sporovima i sporovima o zaštiti i uporabi izuma, ali i u drugim sporovima. Pored toga, prvostupanjski trgovački sudovi provode stečajne postupke, likvidacije, postupke gospodarskih prijestupa, vode sudske registre u koje se upisuju trgovačka društva, provode izvanparnične i ovršne postupke te obavljaju druge poslove određene zakonom (pravosudna uprava, ostvarivanje prava na pristup informacijama i sl.). [Izvor: Wikipedia]

Županijski sudovi jedna su od vrsta redovnih sudova u Republici Hrvatskoj. Ustrojavaju se za područje jedne ili više županija; danas u Hrvatskoj postoji jedan županijski sud u svakoj županiji i Gradu Zagrebu kojem su dodijeljena sva prava županije. Županijski sudovi su nadležni  za provođenje istražnoga i javnobilježničkoga disciplinskog postupka zbog disciplinskih prijestupa i odlučivanje o tim prijestupima u prvome stupnju, odlučivanje o žalbama protiv odluka u disciplinskim postupcima zbog neurednosti javnih bilježnika te provođenje izvršenja inozemne kaznene odluke, kao i suradnju s inozemnim sudovima.
Inače su županijski sudovi nadležni za drugostupanjski sudski postupak nakon odlučivanja općinskih sudova, ali i za zaštitu od nezakonitih radnji i odluka donijetih od strane službenih osoba tijela državne i javne vlasti, odnosno nezakonitih radnji i odluka odgovornih osoba u trgovačkim društvima u prvom stupnju. [Izvor: Wikipedia]

U praksi, slučajevi na trgovačkim sudovima odnose se na korištenje ili zlouporabu računalnih sustava u odnosima unutar i između trgovačkih druptava, dok se slučajevi na županijskim sudovima slučajevi nastali unutar građanskih parnica ili po kaznenim prijavama, odnosno slučajevi koji potječu s općinskih sudova.

Odmah po imenovanju bit će osvježen i sadržaj u sekciji pod Imenovanje.