Radionica “VREDNOVANJE I PROVEDBA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA” održana u Green Gold / Zagreb

November 25, 2018 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  

22. i 23.11.2018. u organizaciji Wyg savjetovanja u Green Goldu/Zagreb, održana je radionica pod naslovom “VREDNOVANJE I PROVEDBA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA”. Radionica je održana za dvije grupe polaznika Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije HAMAG-BICRO, a tijekom radionice predstavljen je i priručnik napisan za Sektor za bespovratne potpore – Istraživanje, razvoj i inovacije, Službu za praćenje provedbe projekata i Službu za vrednovanje i ugovaranje projekata tog sektora, te njihove odjele.

U nastavku se donosi sadržaj priručnika.

SADRŽAJ PRIRUČNIKA

POJMOVNIK
1. Uvod
2. Terminologija područja istraživanja, razvoja i inovacija
2.1 Inovacija i izum
2.2 Istraživanje i razvoj
2.3 Transfer tehnologije
2.4 Kriteriji poticanja istraživanja i razvoja
2.5 Faze projektnog razvoja – od ideje do završnog proizvoda
2.6 Istraživačko-razvojni projekti Hamag-Bicra i upotreba TRL razdiobe
2.7 Vrste istraživanja
2.7.1 Temeljno istraživanje
2.7.2 Primijenjeno istraživanje
2.7.3 Industrijsko istraživanje
2.7.4 Eksperimentalni razvoj
2.7.5 Razvojno istraživanje
3. Formalni izvori metodologije provedbe i praćenja istraživačko-razvojnih projekata
3.1 OECD metodologija prikupljanja statističkih podataka o istraživanju i razvoju (Frascati priručnik)
3.2 Pregled metodologije Oslo priručnika: prikupljanje i interpretacija statističkih informacija o inovacijama
3.3 Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014.(“GBER izuzeća“)
3.4 Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3)
3.5 Proračuni istraživačko razvojnih projekata
3.6 Sigurnost projektnih informacija
4. Pregled programa iz područja istraživanja, razvoja i inovacija
4.1 Program provjere inovativnog koncepta (PoC)
4.2 Inovacije novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (INMSP)
4.3 Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (KIP)
4.4 Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI)
4.5 Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte
4.6 Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća (RAZUM)
4.7 Program za istraživanje i razvoj (IRCRO)
4.8 Podrška Uredima za transfer tehnologije (UTT)
4.9 EUROSTARS
4.10 EUREKA
4.12 SME Instrument
4.13 Inovacijski vaučeri za MSP-ove
5. Izazovi povezani uz istraživačko-razvojnu i inovacijsku fazu puta proizvoda prema tržištu
5.1 Dionici
5.1.1 Prijavitelj/projektni partner
5.1.2 Znanstveno-istraživačka ustanova
5.1.3 HAMAG-BICRO
5.1.4 Tehnički evaluator/tehničko-poslovni savjetnik
5.2 Vrednovanje istraživačko-razvojnih projekata za njihovu uspješnu provedbu
5.3 Uloga i značaj poslovno-financijskog vrednovanja u ocjeni istraživačko-razvojnih projekata
5.3.1 Upravljanje istraživačko-razvojnim projektima tijekom provedbene faze
5.3.2 Sadržaj, značaj i metodologija izrade periodičnih izvješća
5.4 Rizik uspješnosti ostvarenja istraživačko-razvojnog projekta
6. Popis korištenih izvora

This entry was posted on November 25, 2018 at 12:25 pm and is filed under Članci/konferencije/predavanja. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.