“Moderne financijske istrage i tijekovi novca u području ICT kriminala”, edukacijski seminar, Budva, Crna Gora, 16.-17. prosinac 2014.

December 9, 2014 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  

16. i 17. prosinca 2014. u organizaciji OSCE-a (Organizacija za europsku sigurnost i suradnju – Organization for Security and Co-operation in Europe), Misija u Crnoj Gori, bit će u hotelu “Maestral” u Budvi, održan edukacijski seminar na temu “Moderne financijske istrage i tijekovi novca u području ICT kriminala”.

U okviru tog seminara, pozvani predavač je dr.sc. Saša Aksentijević, stalni sudski vještak iz poduzeća “Aksentijević vještačenje i savjetovanje, d.o.o.”, koji će održati dva plenarna predavanja:

  • Moderni izazovi vještačenja u području informatike i telekomunikacija
  • Model antikorupcijske revizije

Detaljni program edukacijskog seminara možete pročitati ovdje:

 

Cybercrime Training 16-17 Dec 2014 OSCE Saša Aksentijević, PhD

This entry was posted on December 9, 2014 at 7:00 pm and is filed under Članci/konferencije/predavanja. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.