You are currently browsing the archives for December, 2014.

Galerija slika sa treninga održanog u Budvi, Crna Gora

18/12/2014 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on Galerija slika sa treninga održanog u Budvi, Crna Gora

Nekoliko slika s održanog treninga nalazi se na ovoj poveznici.

“Moderne financijske istrage i tijekovi novca u području ICT kriminala”, edukacijski seminar, Budva, Crna Gora, 16.-17. prosinac 2014.

09/12/2014 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  Comments Off on “Moderne financijske istrage i tijekovi novca u području ICT kriminala”, edukacijski seminar, Budva, Crna Gora, 16.-17. prosinac 2014.

16. i 17. prosinca 2014. u organizaciji OSCE-a (Organizacija za europsku sigurnost i suradnju – Organization for Security and Co-operation in Europe), Misija u Crnoj Gori, bit će u hotelu “Maestral” u Budvi, održan edukacijski seminar na temu “Moderne financijske istrage i tijekovi novca u području ICT kriminala”.

U okviru tog seminara, pozvani predavač je dr.sc. SaÅ¡a Aksentijević, stalni sudski vjeÅ¡tak iz poduzeća “Aksentijević vjeÅ¡tačenje i savjetovanje, d.o.o.”, koji će održati dva plenarna predavanja:

  • Moderni izazovi vjeÅ¡tačenja u području informatike i telekomunikacija
  • Model antikorupcijske revizije

Detaljni program edukacijskog seminara možete pročitati ovdje:

 

Cybercrime Training 16-17 Dec 2014 OSCE Saša Aksentijević, PhD

Članak o sudskim vještačenjima u parničnom postupku autora prof.dr.sc. Joze Čizmića

02/12/2014 // Posted in VjeÅ¡tak za informatiku  |  Comments Off on ÄŒlanak o sudskim vjeÅ¡tačenjima u parničnom postupku autora prof.dr.sc. Joze ÄŒizmića

O VJEÅ TAÄŒENJU U PARNIÄŒNOM POSTUPKU S POSEBNIM OSVRTOM NA VJEÅ TAÄŒENJE U PODRUÄŒJU MEDICINE