Dvodnevni seminar, Beograd, 30 i 31. svibanj 2013. – ICT governance – strateška analiza korporativnog upravljanja poslovnom funkcijom informatike – stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije Saša Aksentijević

April 15, 2013 // Posted in Članci/konferencije/predavanja  

Beograd (Zemun), 30 i 31. svibanj 2013. godine (četvrtak i petak)

predavač: mag. oec. Saša Aksentijević, univ. spec.oec., stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije

Ciljna grupa: Članovi uprava i izvršni direktori, menadžeri informatike i rukovoditelji poslovne funkcije informatike i telekomunikacija, specijalisti iz područja informatike koji žele steći dodatna znanja iz područja upravljanja tom poslovnom funkcijom

Ciljne grane: Financijski sektor (banke, osiguravajuća i leasing društva), retail sektor, inženjerska, industrijska, razvojna i izvozna poduzeća, poduzeća uslužnog sektora, državna uprava i neprofitne organizacije

Trajanje: 2 radna dana od 9.30 do 16.30h, s pauzom za ručak i dvije pauze za osvježenje u prvoj i drugoj polovici radnog dana

Struktura predavanja: Predavanja su strukturirana kao interakcija s publikom. Na samom početku slijedi međusobno upoznavanje, sudionici se periodički pozivaju u raspravu i razmjenu mišljenja, te u svakom trenutku mogu prekinuti predavača i tražiti pojašnjenja. Tokom predavanja izmjenjuju se teorijski koncepti i obrasci s aplikacijama u praksi. Dodatno, na kraju svake cjeline, sudionici se pozivaju na iznošenje mišljenja i vlastitih iskustava i diskusiju. Studije slučaja („case study“) će biti organizirani kao prezentacija slučaja ili uz zadavanje zadatke sudionicima i analizu rješenja u vidu brainstorminga.

Na kraju predavanja sudionicima će biti distribuirana anketa u kojoj će moći dati svoje mišljenje i ocjenu o održanom predavanju te sugestije za poboljšanja i eventualnu organizaciju drugih seminara.

Nova znanja i kompetencije koje će polaznici steći su povezani uz zatvaranje jaza koji postoji između teoretskih i praktičnih modela informatike u kompleksnim organizacijama, te operativnog i strateškog poimanja te poslovne funkcije. Nadalje, kroz dinamičnu izmjenu teoretskih i praktičnih primjera, polaznici će dobiti detaljan repetitorij svih domena poslovne informatike uz jak naglasak na stratešku orijentaciju korporativnog upravljanja („top down“) čija je orijentacija dominantno profitna i diktirana tržišnim okolnostima, a ne tehničkim kontekstom.

Studije slučaja:

1. Razvoj dokumentacije odjela informatike u okviru sustava upravljanja kvalitetom

2. Planiranje infrastrukturne migracije poduzeća

3. Izrada godišnjeg budžeta informatičkog odjela

4. Odlučivanje menadžera informatike u okolnostima neizvjesnosti

5. Suradnja rukovoditelja informatike s ostalim članovima uprave

6. Rješavanje nastupa sigurnosnog incidenta – postupci vrha rukovodstva

Okvirna prezentacijska poglavlja:

1. UVOD U STRATEŠKO PROMIŠLJANJE POSLOVNE FUNKCIJE INFORMATIKE

1.1 Zrelost informatičkih modela u organizacijama

1.2 Kritični indikatori uspješnosti

1.3 Kritični indikatori postizanja ciljeva

1.4 Kritični indikatori performansi

2. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE INFORMATIKOM – POGLED S VRHA RUKOVODSTVA

2.1Upravljanje performansama IT odjela u uvjetima mrežne organizacije

2.2 Upravljanje IT rizicima

2.3 Upravljanje regulatornim zahtjevima

3. UPRAVLJANJE KONCEPTOM SIGURNOSTI ZA VRH RUKOVODSTVA

3.1 Upravljanje integralnom korporativnom sigurnošću

3.2 Pozicija informacijske sigurnosti u korporaciji

3.3 Upravljanje informacijskim kapitalom i znanjem unutar poduzeća

4. UPRAVLJANJE FINANCIJAMA POSLOVNE FUNKCIJE INFORMATIKE

4.1 Specifičnosti investicijskih ulaganja u informatici

4.2 Specifičnosti tekućih troškova u informatici

4.3 Kretanje troška rada u informatičkoj struci

4.4 Moderni trendovi: eksternalizacija („outsourcing“), usluge računarstva u oblaku („cloud computing“), korištenje skalabilnih vanjskih rješenja („everything as a service“)

4.5 Korištenje matematičkih metoda pri odlučivanju o informatičkim troškovima i investicijama

5. UPRAVLJANJE ODJELOM INFORMATIKE

5.1 Izazovi i specifičnosti upravljanja poslovnom funkcijom informatike

5.2 Regrutiranje i zapošljavanje informatičkih kadrova

5.3 Specifičnosti kompenzacijske sheme informatičkih kadrova

5.4 Razvoj informatičkih kadrova

5.5 Upravljanje procesima nabave, korištenja i otpisa informatičke opreme

6. UPRAVLJANJE INFORMATIČKIM PROJEKTIMA

6.1 Specifičnosti informatičkih projekata

6.2 Rizici upravljanja informatičkim projektima

6.3 Praktična metodologija upravljanja informatičkim projektima

This entry was posted on April 15, 2013 at 9:30 pm and is filed under Članci/konferencije/predavanja. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply (name & email required)

You must be logged in to post a comment.