Primjeri sudskih vještačenja iz područja informatike i telekomunikacija

19/03/2013 // Posted in VjeÅ¡tak za informatiku  

Često se postavlja pitanje u kojim se sve slučajevima angažira vještak za informatiku i telekomunikacije. Ugrubo, kako je već objašnjeno u prethodnim tekstovima, vještak  te struke obično izvodi vještačenja za sudove i Državna odvjetništva, no to može činiti u formi izvansudskih vještačenja i za poduzeća, organizacije, tijela državne uprave ili fizičke osobe.U nastavku se navodi nekoliko hipotetskih slučajeva u kojima je moguće angažirati vještaka za informatiku i telekomunikacije, podijeljeno u nekoliko skupina: kazneni slučajevi, vještačenja iz područja telekomunikacija, izvansudska vještačenja i izrada procjena i elaborata.

KAZNENI SLUÄŒAJEVI

1. Vještačenje pohrane maloljetničke pornografije na računalnom sustavu i mreži

2. Vještačenje krađe identiteta putem osobnog računala ili mreže (npr. „otimanjem“ računa elektroničke pošte ili u slučajevima pronevjere)

3. Vještačenje računalnog sustava štedno kreditne banke (pronevjera novca korištenjem osobnog računala)

4. Vještačenje baze podataka (slučaj krađe podataka iz postojećeg i otvaranja novog poduzeća)

5. Vještačenje u slučaju krađe identiteta putem Facebooka

6. Vještačenje baze podataka i aplikacije u slučaju krađe podataka i aplikacije od strane bivšeg zaposlenika

7. Vještačenje vjerodostojnosti poruka elektroničke pošte i poslovne dokumentacije poduzeća (ugovori u štampanom obliku i pohranjeni u elektroničkom obliku)

8. Vještačenje računalne prijevare (pronevjere): transfer sredstava s bankovnog računa poduzeća na privatni račun

9. Vještačenje krađe podataka poduzeća od strane zaposlenika (slučaj nabave)

10. Vještačenje prijevare zaposlenika korištenjem računala – utaja (manjak) novca u blagajni trgovačkog poduzeća

PROCJENE

1. Procjena vrijednosti digitalne fotografije (Zakon o autorskim i srodnim pravima)

2. Procjena vrijednosti računalne opreme u elaboratima dokapitalizacije društva s ograničenom odgovornošću

3. Procjena vrijednosti računalne opreme u elaboratu unosa u temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću, prilikom osnivanja

4. Procjena svote utrošene na poslovanje informatičkog odjela u zadanom periodu uz procjenu razdiobe na investicijska ulaganja i operativne troškove

5. Procjena vrijednosti računalne i mrežne opreme pri likvidaciji podružnice stranog poduzeća

6. Izrada elaborata za dokapitalizaciju društva s ograničenom odgovornošću unošenjem vlastitog novo razvijenog računalnog softvera u temeljni kapital

IZVANSUDSKA VJEÅ TAÄŒENJA

1. Vještačenje poslovnih informacijskih sustava (eng. „Integrated Business Information Systems“) – CRM, ERP

2. Analiza zatečenog stanja informatičke i telekomunikacijske infrastrukture poduzeća

3. Prijedlog optimizacije ugovora za informatičke i telekomunikacijske usluge

4. Prijedlog razvoja funkcije informatike i telekomunikacija u budućnosti

5. Vještačenje integriranog poslovnog informacijskog sustava – dostignuta razina implementacije i poštivanje ugovornih obaveza

6. Vještačenje računalnog hardvera uređaja za mjerenje brzine vozila u procesu javne nabave

7. Izoliranje dokaza: Kreiranje kopije tvrdog diska ili podataka, prema nalogu naručitelja vještačenja

8. Vještačenje projektnog zadatka i ponuda pri izradi poslovnog informacijskog sustava poduzeća

9. Vještačenje implementacije poslovnog informacijskog sustava maloprodaje

10. Vještačenje vjerodostojnosti poruka elektroničke pošte razmijenjene između špediterskog poduzeća i klijenta

TELEKOMUNIKACIJE


1. Procjena lokacije mobilnog uređaja i uspostavljanja telefonskih poziva te slanja SMS poruka u kaznenom slučaju

2. Vještačenje vjerodostojnosti poruka zatečenih na mobilnom telefonu koji je korišten za počinjenje kaznenog djela prijevare

This entry was posted on 19/03/2013 at 3:00 pm and is filed under Vještak za informatiku. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply (name & email required)

You must be logged in to post a comment.