You are currently browsing the archives for March, 2013.

NORIPS – Beograd – sadržaj seminara “IT forenzika” – predavač SaÅ¡a Aksentijević, stalni sudski vjeÅ¡tak za informatiku i telekomunikacije

31/03/2013 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

JoÅ¡ je svega nekoliko dana ostalo za prijave za seminar “IT forenzika” u Beogradu u organizaciji NORIPS-a.

Sadržaj trodnevnog seminara će biti sljedeći:

Sadržaj seminara "Forenzika informatike i telekomunikacija", NORIPS, Beograd, 04.-06.04.2013. god…

LINK

Po održanom seminaru anketirani su svi sudionici i prosječne ocjene na skali od 1 do 5 su sljedeće:

1 Koliko ste zadovoljni jasnoćom komunikacije s predavačem 4.8
2 Koliko ste zadovoljni jasnoćom izlaganja tema 4.8
3 Koliko ste zadovoljni odnosom zastupljenosti teorijskih i praktičnih koncepata 4.7
4 Koliko ste zadovoljni poštivanjem dogovorenog vremenskog rasporeda izlaganja od strane predavača 4.5
5 Koliko ste zadovoljni prostorom i opremom seminara 4.5
6 Molim Vas da ocijenite ukupnu uspješnost seminara 4.8

SUGESTIJE:

“PrenoÅ¡enje iskustva iz prve ruke je NEPROCJENJIVO!”

“Svaka čast! Odličan seminar!”

“Pripremljeni slučajevi (“case”) su bili odlični”

“Manje priče o vjeÅ¡tačenju a viÅ¡e o prezervaciji dokaza u korporativnom okruženju.”

“…da se jedan dan odvoji za jedno konkretno forenzičko vjeÅ¡tačenje i pisanje izvjeÅ¡taja o obavljenoj forenzici, od početka do kraja.”

“Organizacija dodatnog tečaja nakon ovog, viÅ¡e tehnički orijentiranog”

PREPORUKA:

“”It was really an honor to attend a seminar on IT Forensics under SaÅ¡a’s leadership. Seminar was very dynamic with plenty of technical details with emphasis on practical experience and economic indicators, as the only argument in discussion with the management of any company. Atmosphere on seminar was also great for exchanging knowledge with other participants – often discussions lasted throughout the whole break. I would recommend SaÅ¡a as a great lecturer and facilitator, who perfectly knows to adapt topics to the audience and as an expert with a great mixture of theoretical and empirical knowledge in IT, Information Security and Economy, which is very hard to find!”” (sudionik seminara)

Primjeri sudskih vještačenja iz područja informatike i telekomunikacija

19/03/2013 // Posted in VjeÅ¡tak za informatiku  |  No Comments

Često se postavlja pitanje u kojim se sve slučajevima angažira vještak za informatiku i telekomunikacije. Ugrubo, kako je već objašnjeno u prethodnim tekstovima, vještak  te struke obično izvodi vještačenja za sudove i Državna odvjetništva, no to može činiti u formi izvansudskih vještačenja i za poduzeća, organizacije, tijela državne uprave ili fizičke osobe.U nastavku se navodi nekoliko hipotetskih slučajeva u kojima je moguće angažirati vještaka za informatiku i telekomunikacije, podijeljeno u nekoliko skupina: kazneni slučajevi, vještačenja iz područja telekomunikacija, izvansudska vještačenja i izrada procjena i elaborata.

KAZNENI SLUÄŒAJEVI

1. Vještačenje pohrane maloljetničke pornografije na računalnom sustavu i mreži

2. Vještačenje krađe identiteta putem osobnog računala ili mreže (npr. „otimanjem“ računa elektroničke pošte ili u slučajevima pronevjere)

3. Vještačenje računalnog sustava štedno kreditne banke (pronevjera novca korištenjem osobnog računala)

4. Vještačenje baze podataka (slučaj krađe podataka iz postojećeg i otvaranja novog poduzeća)

5. Vještačenje u slučaju krađe identiteta putem Facebooka

6. Vještačenje baze podataka i aplikacije u slučaju krađe podataka i aplikacije od strane bivšeg zaposlenika

7. Vještačenje vjerodostojnosti poruka elektroničke pošte i poslovne dokumentacije poduzeća (ugovori u štampanom obliku i pohranjeni u elektroničkom obliku)

8. Vještačenje računalne prijevare (pronevjere): transfer sredstava s bankovnog računa poduzeća na privatni račun

9. Vještačenje krađe podataka poduzeća od strane zaposlenika (slučaj nabave)

10. Vještačenje prijevare zaposlenika korištenjem računala – utaja (manjak) novca u blagajni trgovačkog poduzeća

PROCJENE

1. Procjena vrijednosti digitalne fotografije (Zakon o autorskim i srodnim pravima)

2. Procjena vrijednosti računalne opreme u elaboratima dokapitalizacije društva s ograničenom odgovornošću

3. Procjena vrijednosti računalne opreme u elaboratu unosa u temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću, prilikom osnivanja

4. Procjena svote utrošene na poslovanje informatičkog odjela u zadanom periodu uz procjenu razdiobe na investicijska ulaganja i operativne troškove

5. Procjena vrijednosti računalne i mrežne opreme pri likvidaciji podružnice stranog poduzeća

6. Izrada elaborata za dokapitalizaciju društva s ograničenom odgovornošću unošenjem vlastitog novo razvijenog računalnog softvera u temeljni kapital

IZVANSUDSKA VJEÅ TAÄŒENJA

1. Vještačenje poslovnih informacijskih sustava (eng. „Integrated Business Information Systems“) – CRM, ERP

2. Analiza zatečenog stanja informatičke i telekomunikacijske infrastrukture poduzeća

3. Prijedlog optimizacije ugovora za informatičke i telekomunikacijske usluge

4. Prijedlog razvoja funkcije informatike i telekomunikacija u budućnosti

5. Vještačenje integriranog poslovnog informacijskog sustava – dostignuta razina implementacije i poštivanje ugovornih obaveza

6. Vještačenje računalnog hardvera uređaja za mjerenje brzine vozila u procesu javne nabave

7. Izoliranje dokaza: Kreiranje kopije tvrdog diska ili podataka, prema nalogu naručitelja vještačenja

8. Vještačenje projektnog zadatka i ponuda pri izradi poslovnog informacijskog sustava poduzeća

9. Vještačenje implementacije poslovnog informacijskog sustava maloprodaje

10. Vještačenje vjerodostojnosti poruka elektroničke pošte razmijenjene između špediterskog poduzeća i klijenta

TELEKOMUNIKACIJE


1. Procjena lokacije mobilnog uređaja i uspostavljanja telefonskih poziva te slanja SMS poruka u kaznenom slučaju

2. Vještačenje vjerodostojnosti poruka zatečenih na mobilnom telefonu koji je korišten za počinjenje kaznenog djela prijevare

Sudski vještaci za telekomunikacije pozdravljaju odluku Hakoma u sporu H1-HT

13/03/2013 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

Sudski vještaci za telekomunikacije pozdravljaju odluku Hakoma u sporu H1-HT

(preneseno u cijelosti s portala poslovni.hr, dana 13.03.2013. godine)

Hoće li konačnu presudu u sporu dva telekoma donijeti sudovi?

Dok tržišni igrači iz drugih industrija koje nemaju vlastite regulatore svoje međusobne probleme moraju riješiti na vrlo sporim hrvatskim sudovima, sukob između Hrvatskog telekoma i H1 telekoma ekspresno se riješava pri regulatoru Hakomu i stoga izaziva veliko zanimanje.

K tome i kontraverze, jer Hakom, iako nadležan za rjeÅ¡avanje svih regulatornih sporova u telekomunikacijama, ovoga puta rjeÅ¡ava spor koji počiva na naplati potraživanja.Poslovni dnevnik stoga je u kratkoj anketi o ovom presedanu zatražio miÅ¡ljenje niza stalnih sudskih vjeÅ¡taka za telekomunikacije.Đuro Lubura, sudski vjeÅ¡tak iz Zagreba kaže da odÅ¡teta u isporuci veleprodajnih usluga HT-a nije novost. “Regulator je u ovom sporu zaÅ¡titio slabijeg operatera Å¡to je dobro za tržiÅ¡te i korisnike, a konačni rasplet će zasigurno dati sudovi unatoč tome Å¡to je odluka Hakoma argumentirano obrazložena”, kaže Lubura.Dodaje da je takoÄ‘er činjenica da su alternativni operateri jako zaduženi i da su na ovaj način samo dobili novi oblik kredita i to s najviÅ¡om zateznom kamatom.Danijel Mileta, sudski vjeÅ¡tak iz Å ibenika, koji je prije radio i kao državni tajnik za telekomunikacije, kaže da je za očekivati joÅ¡ sličnih slučajeva, jer je većina alternativnih operatera u financijskim dubiozama.

Navodi da su penali HT-u jasno propisani i u skladu s EU regulativom.”Jedino Å¡to može biti dvojbeno je koliko duboko regulatorove odluke, kojima Å¡tite tržiÅ¡no natjecanje i omogućuju ravnopravniju utakmicu, mogu zadirati u provoÄ‘enje financijskih zakona, osobito onog o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi”, ističe Mileta. Kaže da je zato dobro Å¡to je ta odluka Hakoma označena kao privremena dok se ne utvrdi činjenično stanje.SaÅ¡a Aksentijević, sudski vjeÅ¡tak iz Rijeke, smatra da je regulator postupio ispravno.”Budući da se već duže vrijeme na naÅ¡em telekom-tržiÅ¡tu koje ulazi u zrelu fazu odvija konsolidacija, nije za isključiti niti jednu motivaciju glavnih protagonista, te smatram da je Hakom postupio ispravno i u skladu sa svojim ovlastima”, kaže Aksentijević. PojaÅ¡njava da se u ovom sporu preklapaju nadležnosti sedam zakona te da se stoga i HT i H1 opravdano pozivaju na pojedinačne odredbe koje im idu u korist.

“Upravo zato ne smije se zaboraviti Å¡iri okvir, odnosno misija regulatora da Å¡titi tržiÅ¡no natjecanje, stvara prostor za inovacije i Å¡titi interese korisnika kroz Å¡iri i raznolikiji izbor usluga po prihvatljivim cijenama”, kaže on te ističe da je regulator zbog toga zaÅ¡titio korisnike i posredno slabijeg operatera “dok HT i H1 pravnim putem ne razrijeÅ¡e meÄ‘usobna potraživanja”.Vladimir Njegovan, sudski vjeÅ¡tak iz Zagreba smatra pak da se Hakom trebao ograničiti na reguliranje tehničkih uvjeta poslovanja operatera.”ÄŒini mi se da se Hakom rizično upustio u presuÄ‘ivanje jednog uobičajenog financijskog spora izmeÄ‘u dva trgovačka druÅ¡tva pod krinkom zaÅ¡tite korisnika”, pojaÅ¡njava Njegovan.Ističe da reakcija Hakoma otvara brojna pitanja. Od toga da li je stavio H1 telekom u povlaÅ¡ten položaj u odnosu na ostale operatere preko toga Å¡to je natjerao HT da plati kaznu za kaÅ¡njenje u isporuci usluga ako je takvo kaÅ¡njenje sporno, te konačno je li uopće posao Hakoma prosudba u financijskim sporovima.
Regulativa

Novo upozorenje

Nakon što je na zahtjev regulatora Hakoma Hrvatski telekom odblokirao račun H1 Telekoma, inspektor elektroničkih komunikacija pri regulatoru Željko Kandučar upozorio je HT da ipak nije u cijelosti ispoštovao odluku regulatora. Upozorava se da HT nije isplatio odštetu H1 Telekomu za kašnjenje u isporuci usluga.

Anketa o upravljanju informacijskom sigurnošću u malim i srednjim poduzećima u Republici Hrvatskoj

10/03/2013 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

Postovani,

Molim Vas za pomoc pri ispunjavanju ankete vezane uz izradu doktorske disertacije.

Ukoliko imate saznanja o upravljanju informacijskom sigurnoscu u malim ili srednjim poduzecima  molim Vas da odvojite nesto vremena i popunite ovu anketu: kako bi rezultati bili statisticki znacajni, potrebno je anketirati 350 poduzeca, sto je bez Vase suradnje nemoguc zadatak za samostalnog istrazivaca. Anketu mozete ispuniti kao vlasnik, direktor, rukovoditelj te informirani sadasnji zaposlenik (ili bivsi ako ste u njemu radili tijekom 2012. godine). Kriterij za mala i srednja poduzeća je da zapošljavaju manje od 250 zaposlenika, imaju vrijednost bilance manju od 43 mil. EUR a godišnji prihod manji od 50 mil. EUR.

Isto tako, molim Vas da proslijedite moju zamolbu svim svojim prijateljima i kolegama u takvim poduzecima za koje mislite da bi anketu mogli ispuniti.
Oni sudionici koji u anketi ostave svoju email adresu (nije obavezno kao niti ime poduzeca), dobit ce povratno obradjene rezultate istrazivanja.

Anketi mozete pristupiti koristenjem ove poveznice. Ako imate problema s pokretanjem poveznice, mozete direktno u adresno polje Vaseg preglednika Interneta kopirati sljedecu adresu:

https://docs.google.com/forms/d/1CVSyW7IkEc8LpAE_hUYMQ2vr6a-ly0VJPvnDEnijrYc/viewform

Zahvaljujem na Vasem vremenu, Sasa Aksentijevic.

Poslovni informacijski sustavi – 4. godina diplomskog studija – Pomorski fakultet u Rijeci

03/03/2013 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

Od 04.03.2013. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci počinju vježbe iz predmeta “Poslovni informacijski sustavi”.

Vježbe će se održavati za četiri studijske grupe, ponedjeljkom i četvrtkom od 17.15-19h svim tjednima osim tijekom onih u kojima u ponedjeljak ili četvrtak pada državni praznik.

Sadržaj vježbi bit će koncentriran na modeliranje (mapiranje) poslovnih procesa a za rad na računalu koristit će se sustav servera i povezanih terminala te program ARIS Express.

Svi materijali vezani uz predavanje, satnica i sadržaj vježbi studentima su stalno dostupni korištenjem Google Drive usluge na ovoj poveznici.