Sustavi za potporu odlučivanju (DSS – Decision Support Systems)

01/05/2009 // Posted in ICT governance, Ostalo  

Okruženje u kojemu se odvija poslovni proces svih poduzeća je sve kompleksnije i odvija se u uvjetima neizvjesnosti i globalne ekonomije karakterizirane konstantnim korporacijskim akcijama između učesnika kao što su preuzimanja i spajanja. Iz tog razloga poduzeće u cjelini mora imati organizirano centralno mjesto gdje će biti spremljene sve informacije o poslovnim odnosima te izvršenim transakcijama, a to je skladište podataka – neovisno o njegovom obliku. Na temelju spremljenih informacija, moguće je identificirati i izračunati sustav ključnih pokazatelja u postupku odlučivanja, vršiti zahvate i upite nad skladištem podataka, ali i razviti sustav potpore vrhovnom menadžmentu i linijskim menadžerima.

Nažalost, u dobrom dijelu hrvatskih poduzeća, sustavi za potporu odlučivanju (DSS) nisu implementirani, a to se osobito odnosi na ona poduzeća koja nemaju principala ili većinskog vlasnika koji bi uvodio svoja postojeća poslovna rješenja u sva poduzeća koja su prošla proces akvizicije. U najboljem slučaju, vlada potpuno nerazumijevanje što su to uopće DSS i kako mogu pomoći menadžerima u odlučivanju. Većina upita po pitanju pogleda u prošlost bazira se na primjeni proračunskih tablica i ručnog konsolidiranja podataka sadržanih u heterogenim poslovnim sustavima. Situacija postaje još problematičnija kada se uzmu u obzir organizacije koje imaju niz poslovnica i poslovnih jedinica – samo pogled u prošlost na određeni datum (npr. izrada kvartalnih izvješća) zahtijeva višednevno ručno konsolidiranje podataka, uz visoke vezane direktne i oportunitetne troškove.

Štoviše, čak i u tvrtkama koje imaju implementirane neke od oblika DSS, ne postoji implementacija dashboarding sustava koji bi omogućio ekstrapolacije temeljem zadanih podataka u skladištu i promjene ulaznih parametara, što znači da se DSS koriste limitirano i u slučajevima kada su implementirani.

Sustav potpore odlučivanju omogućuje rukovodstvu sljedeće:

1. Primjenu efikasnih metodologija odabira i menadžmenta poslovnih procesa i rada odjela
2. Praćenje poslovnog poduhvata od početne (komercijalne) faze i formiranja predugovora do završetka
3. Konstantno istraživanje tržišta i odnosa s postojećim partnerima i “stakeholderima”
4. Spremanje povratne informacije kao temelja za dalje odlučivanje
5. Izračun ključnih indikatora performansi kao potporu odlučivanja vrhovnog menadžmenta

Ovdje možete skinuti jedan vrlo zanimljiv dokument koji sustavno objašnjava sve prednosti korištenja DSS sustava u korporacijama.

This entry was posted on 01/05/2009 at 8:17 pm and is filed under ICT governance, Ostalo. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply (name & email required)

You must be logged in to post a comment.