Sudski priznati forenzički program

27/02/2009 // Posted in Vještak za informatiku  

Ponekad se kod nas u stručnim krugovima mogu čuti izjave kako je ovaj ili onaj forenzički program “sudski priznat”, “gotovo sudski priznat”, “faktički standard” i slično.

Razotkrijmo ovaj mit. U Republici Hrvatskoj ne postoji računalni program koji bi bio “priznat” per se, niti računalni program čiji se rezultat korištenja bespogovorno prihvaća u sudskim procesima kao činjenica. Vansudska vještačenja i vještačenja temelje se na primjeni vrhunskih i dokazanih metoda struke te posredno, ali u osnovi – na znanstvenoj metodi.

Stoga sud poziva svjedoka suda – vještaka, fizičku ili pravnu osobu koja na definiranu okolnost vještačenja daje svoj nalaz i mišljenje, a koja raspolaže stručnim znanjima kojima sud ne raspolaže.

Korištenje specijaliziranih računalnih programa tijekom izrade nalaza i mišljenja, predstavlja takvo znanje.

Vještačenje koje je učinjeno u skladu sa pravilima struke, koje je koherentno, dokumentirano i može se reproducirati predstavlja dokaz kojemu će sud pokloniti (ili odbiti dati!) svoju vjeru – pritom je posve svejedno koristi li vještak naredbe operativnog sustava da bi došao do materijala na kojemu temelji nalaz ili mišljenje, softver otvorenog koda ili skupe komercijalne pakete.

This entry was posted on 27/02/2009 at 4:11 pm and is filed under Vještak za informatiku. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply (name & email required)

You must be logged in to post a comment.